NEUTRALIS ONTVANGT ALS EERSTE DE WFT-CERTIFICERING

QCFB is een onafhankelijke organisatie voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging in financiële dienstverlening.

De Wet op financieel toezicht (Wft) vereist dat financiële dienstverleners blijvend voldoen aan eisen van vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, bedrijfsvoering, financiële zekerheid, transparantie en zorgplicht. De kwaliteitsborging van QCFB voldoet aan de voorschriften van de Wft.

De kwaliteitseisen houden rekening met de ontwikkeling van all-finance dienstverlening. De kwaliteitseisen hebben daarom betrekking op alle productcategorieën die onder de Wet op het financieel toezicht vallen.

Een kwaliteitssysteem is een samenhangend geheel van afspraken om de kwaliteit van een product of dienstverlening, het proces en de organisatie te beheersen, te toetesen en te verbeteren. Om kwaliteit te kunnen meten, worden kwaliteitskenmerken gebruikt. Dat zijn meetpunten binnen processen met als doel:

registratie, analyse en sturing van activiteiten gericht op continue verbetering. QCFB onderscheidt drie hoofdprocessen binnen de organisatie voor financiële dienstverlening: - Personeelsbeheer - Klantbeheer - Procesbeheer en bedrijfsvoering

Daarnaast worden Wft-kwaliteitskenmerken onderscheiden, zoals bestuurdersdeskundigheid, vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, integere bedrijfsvoering en zorgvuldige dienstverlening.

Wft-certificaat

Terug naar overzicht