Human Placement

Gelukkig leven als uitgangspunt voor gelukkige medewerkers
Wij zijn ervan overtuigd dat naarmate een medewerker zich gelukkiger voelt dit van directe invloed is op diens:

  • ontwikkeling
  • betrokkenheid
  • ziekteverzuim
  • collegialiteit
  • productiviteit
  • omgang met klanten

Geld houdt mensen gegijzeld
Binnen onze praktijk hebben wij ervaren dat mensen de mate van hun geluk veelal verbinden aan de hoogte van hun inkomen. Het behoud van inkomen wordt hierbij een doel op zich. De angst om deze zekerheid te verliezen vormt voor velen een mentale gevangenis. Het behoud van inkomen wordt hierdoor een excuus om niet in beweging te komen waardoor mensen niet het leven leiden dat ze diep van binnen graag willen en ook zouden kunnen leiden.
Het is ons doel om medewerkers in staat te stellen om bewust te kiezen voor het leven dat zij willen leiden waarbij de rol die geld daarbij speelt volledig helder is. Wij stellen samen met de medewerker vast wat een ideaal leven voor hem of haar betekent en hoe ze dat ideale leven, gegeven hun (financiële) randvoorwaarden, in praktijk kunt brengen.

Te weinig ruimte voor gevoel
Binnen veel bedrijven wordt teveel waarde toegekend aan denken, waarbij voelen sterk naar de achtergrond is verdreven. Helaas is denken (rationaliteit, intelligentie, overtuigen, discussiëren en beargumenteren) de norm geworden, waardoor mensen ver van hun gevoel en hun behoeften af zijn komen te staan. Onbewust staan mensen zichzelf vaak in de weg om hun toekomst zo vorm te geven zoals zij dat echt graag zouden willen.
Het is ons doel om medewerkers te helpen om weer meer te leren vertrouwen op wat het hart vertelt en minder vanuit het hoofd te handelen.

Hiervoor werken wij samen met:
Sylvia Esman (Echt Syl Coaching)
Dorien Scharenborg (Praktijk Doorzien)

Contact