Quickscan Werkgever

De dienstverlening van Neutralis is erop gericht het persoonlijk geluk van de medewerkers te vergroten. Toch past onze dienstverlening niet bij iedere organisatie. Om te bepalen in hoeverre wij voor jouw medewerkers en voor jouw organisatie van waarde kunnen zijn tref je onderstaand een korte vragenlijst aan. Op basis hiervan zullen wij voor jou een analyse uitwerken waarin wordt weergegeven in hoeverre diverse waarden voor jou en jouw organisatie van belang zijn en in hoeverre onze dienstverlening hierbij past.
  • Algemeen

  • Geef hieronder aan in welke mate de genoemde thema's voor jouw organisatie van belang zijn.

    1-10 = waardering, 0 = niet van toepassing
  • Bedankt voor het invullen van de test!

    We zullen de analyse zo spoedig mogelijk per mail naar je versturen.