GESLAAGD! VANAF HEDEN GEREGISTREED LIFE PLANNER

Het motto van de grondlegger van de adviesmethodiek van Financial Life Planning, George Kinder, is “Financial Life planning is Financial Planning, done well". Kinder introduceerde ruim 10 jaar geleden zijn adviesmodel waarin geld en de betekenis van het leven centraal staan. “Het financiële plan van de life planner draait 100% om de klant, niet alleen om zijn geld. Financiën zijn puur het middel om te faciliteren bij de realisatie van zijn levensdoelstellingen” aldus Kinder.

In de afgelopen decennium heeft life planning veel erkenning gekregen. De CFP, de meest toonaangevende organisatie ter wereld op het gebied van financiële planning, heeft zelfs de relationele en communicatieve vaardigheden uit de school van life planning geïntegreerd in haar programma van permanente educatie. In ons land is het nog niet zover. Samen met Leon en Ozewald kent Nederland op dit moment slechts 70 geregistreerd life planners.

Leon en Ozewald hopen echter dat de beweging waarin financieel dienstverleners zuiver en integer gaan denken en waarbij de klant centraal wordt gesteld snel op een grote groei mag rekenen. Een kijk op financiële planning waarbij producten niet langer het doel zijn maar een middel om de klant verder te helpen.

Inmiddels hebben Leon en Ozewald life planning volledig geïntegreerd in de adviesmethodiek en hopen dat snel veel collega’s hun voorbeeld zullen volgen.

Neutralis financial life planners, december 2009

Terug naar overzicht