Ervaringen

Het concept life planning spreekt me enorm aan

De financiële wereld is niet iets wat heel dicht bij me staat. Een aantal jaren geleden moest ik me hier ineens in verdiepen. Hoe fijn is het dan dat er iemand is die je hiermee helpt en dat je het gevoel hebt er niet alleen voor te staan.

Het concept life planning spreekt me enorm aan. Vragen als wie ben ik, wat wil ik, waar word ik nu echt gelukkig van hebben mij aan het denken gezet. Het gaf mij uiteindelijk het gevoel dat ik zelf keuzes kon maken ook op het gebied van financiën.

Leon heeft mij hier erg goed in begeleid. Ik voelde oprechte betrokkenheid. Hij gaf me adviezen maar liet me altijd mijn eigen keuzes maken. Met als resultaat dat ik een goed gevoel heb over mijn financiële situatie en dat geeft mij heel veel rust.

Francis Dieperink (Haaksbergen)


We gunnen een ieder deze bijzondere wijze van begeleiding

In verband met de optimalisatie van onze hypotheek kwamen we in 1998 bij Ozewald (toen nog werkzaam bij zijn voormalig werkgever) terecht. Niet veel later vertelde hij enthousiast over zijn visie op een andere en nieuwe manier van werken in de financiële branche met volledige transparantie en over de plannen om samen met Leon een onderneming in de financial planning te starten.

Eerst waren we wat huiverig over het afnemen van zijn diensten in deze nieuwe opzet in verband met de eventuele kosten (op uurbasis) die deze diensten met zich mee zouden brengen. Temeer – ook door onzekerheid – omdat we destijds veel onderdelen in de financial planning vrij ingewikkelde onderwerpen vonden en de teller al zagen tikken. Dit beeld moest snel opzij worden gezet, want over kosten is Neutralis altijd duidelijk en zeer transparant.

Ozewald heeft onze hypotheek al meermalen onder de loep genomen en heeft deze vaak in gunstige zin weten aan te passen. Ook heeft Ozewald zich een ware schoolmeester getoond (en dat bedoelen wij als een compliment). Door zijn fijne persoonlijke begeleiding en door ons echt aan de hand te nemen in de diverse onderdelen binnen deze financiële planning beginnen we nu beter overzicht in de financiën te krijgen en niet geheel onbelangrijk: daarmee ook rust te krijgen.

Ik denk dat we hier lang niet alles hebben verwoord wat Ozewald door middel van zijn begeleiding in de financial planning heeft weten te realiseren voor ons.

Door nu dan ook gebruik te maken van een abonnement op maat houden we het overzicht up to date, dus inmiddels werken we ook met MIJN Neutralis.

We gunnen een ieder deze bijzondere wijze van begeleiding en daarom bevelen we Neutralis dan ook van harte aan.

Patrick en Astrid Reimerink (Hengelo)


Het traject bij Neutralis heeft ons rust en duidelijkheid gebracht

Naar aanleiding van een al jaren knagend gevoel van onbehagen omtrent onze financiële situatie, zowel huidig als toekomstig, zijn we toch maar eens op zoek gegaan naar een objectieve adviseur. Op basis van een vaag beeld vanuit het verleden, Leon, en naar later bleek Neutralis, gegoogled.

De eerste indruk gaf voor ons aanleiding om een afspraak te willen maken. Het gesprek waarin duidelijk onderzocht werd wat wij wilden en wat onze eigen beleving was omtrent onze eigen financiële situatie, bevestigde het goede gevoel. Proberen je financiën te organiseren in lijn met de wensen van je eigen leven spreekt ons zeer aan. Leon heeft ons natuurlijk wel duidelijk gemaakt dat dit dan ook met keuzes en consequenties te maken heeft.

De combinatie van overduidelijke deskundigheid, betrokkenheid en een hele gestructureerde, stapsgewijze aanpak, maakt dat wij nu een goed doorleefd beeld hebben van zowel onze huidige als toekomstige financiële situatie. Ook onze implementatie van het aanbevolen programma Cashflow en de hulp die we daarin van Karina hebben gehad, ervaren wij als een goede operationalisering van hoe ons financieel inzicht en beheer van klein naar groot en van groot naar klein nu ingeregeld is.

Het traject bij Neutralis heeft ons rust en duidelijkheid gebracht. Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze aanpak en persoonlijke begeleiding voor heel veel mensen uitstekend werkt.

Frank ten Oever en Astrid van het Bolscher (Hengelo OV)


Er bleek voldoende ruimte voor te zijn: iets wat we eigenlijk niet hadden verwacht!

Wij vroegen ons regelmatig af hoe onze toekomst er financieel uit zou zien. Voor welke kosten kom je te staan in een gezin met vier kinderen? Reserveren we wel voldoende geld voor later? Is het misschien verstandig om extra af te lossen op onze hypotheek? Of kunnen we toch gaan voor die verbouwing die we zo wensen? Passen de financiële producten die we ooit gekozen hebben nog wel bij ons? Kortom: veel onzekerheid omtrent onze financiële situatie. En ook de daarmee gepaard gaande zorgen.

Ozewald gaf ons op zeer betrokken wijze meer inzicht in en daardoor meer grip op ons huidige bestedingspatroon en de gevolgen daarvan voor de toekomst. Daarnaast hebben we duidelijk kunnen zien wat een verbouwing financieel zou gaan betekenen. Er bleek voldoende ruimte voor te zijn: iets wat we eigenlijk niet hadden verwacht!

De gesprekken met Ozewald hebben bij ons een heleboel rust opgeleverd. Geen zorgen meer. We weten waar we aan toe zijn, welke ruimte we hebben. En dat is zoveel waard, echt van harte aan te bevelen!

Familie Smidt (Oldenzaal)


Door het enthousiasme, waarmee werd gewerkt, werden we zelf ook zeer gedreven

Wij zijn bij Neutralis terecht gekomen, doordat ik tijdens een lunchwandeling met een collegaatje in gesprek was en zij het over Neutralis had. De aanleiding voor ons om naar Neutralis te gaan was, dat we meer inzicht in onze financiële situatie willen hebben.

In het begin keken we wel tegen het vele werk aan, wat jezelf allemaal nog moest doen, achteraf bekeken viel het reuze mee en was het gewoon zeer leerzaam. We vonden de beantwoording van de life planningsvragen wel wat lastig, omdat we beiden eigenlijk geen grote wensen/dromen hadden.

De persoonlijke gesprekken, die we hebben gehad, hebben we beiden als zeer prettig ervaren. Het voelde voor ons meteen goed. Door het enthousiasme, waarmee werd gewerkt, werden we zelf ook zeer gedreven.

Met de deskundige hulp van Ozewald hebben we allebei volledig inzicht in onze financiele situatie nu, maar zeker ook naar de toekomst toe. Dit hadden we voorheen dus helemaal niet. Het geeft ons veel rust. Wat overigens ook prettig was, is dat je maar met één persoon te maken hebt.

Door de aanpassingen, die we nu al hebben gedaan, zijn de bemiddelingskosten van Neutralis, eigenlijk al weer terugverdiend. Inmiddels hebben we Neutralis al bekend gemaakt in onze families en zullen ze ook zeker bij anderen aanraden.

Tineke en Frans Horstink (Twello)


Een overzicht welke op detail niveau inzicht geeft in onze financiële mogelijkheden op lange termijn

Kwam bij Neutralis terecht nadat ik met mijn werkgever een regeling had afgesloten en op zoek ging naar een onafhankelijk financieel adviseur. De kracht van Ozewald en dus Neutralis is ondermeer dat aan de voorkant zeer helder is hoe het traject gaat verlopen en wat de kosten hiervan zijn.

Met een te verwaarlozen meerprijs voor mijn partner kunnen wij aan het einde van het begeleidingstraject terug zien op een overzicht welke op detail niveau inzicht geeft in onze financiële mogelijkheden op lange termijn.

Ozewald kijkt niet alleen naar het financieel inhoudelijke maar kijkt ook zeer zeker naar emotionele overwegingen en weet dit op een rustige objectieve wijze met elkaar in balans te brengen.

Een ander onderdeel van het traject is het doorlichten van verzekeringen en hypotheken en een ter zake kundig advies wanneer deze eventueel in ons voordeel gewijzigd zouden kunnen worden.

Al met al kijken wij met een zeer tevreden gevoel terug op de coaching en begeleiding van Ozewald.

Pim van der Velde (Amsterdam)


Benadering vanuit onze wensen

Na het totaal onverwacht stoppen van mijn werkzaamheden door de werkgever en de daarop volgende periode van ongeloof, kwaadheid, stress en de grote vraag van hoe moet het nou verder kreeg ik van mijn advocaat het adres van Neutralis.

Een advies over het juist besteden van de ontslagvergoeding en hoe het verder moet met financiële zaken (o.a. pensioen) leek ons zeer welkom en heb dus een afspraak gemaakt.

In het eerste gesprek werd de situatie besproken en een plan van aanpak opgesteld en eigenlijk hadden we niet verwacht dat van een geheel andere kant de zaak benaderd werd, n.l. wat zijn onze wensen c.q. dromen. Na dit ingevuld te hebben en het hele plaatje door Ozewald en zijn mensen was uitgewerkt ontstond er voor ons een geheel ander beeld van de gevolgen van het ontslag. Het was voor ons een grote opluchting dat door deze gegevens onze toekomst helemaal niet zo somber was als we in eerste instantie dachten. De begeleiding en het enthousiasme van de mensen is geweldig en gaf ons na het ”kieken wat wot” een echte opkikker in een minder leuke periode.

Het gehele traject en het punctuele werken is door ons als zeer prettig ervaren en geeft je een stimulans om met goede moed verder te gaan, dit hadden we van te voren niet verwacht.

Neutralis heeft zijn dienstverlening op een bijzondere manier opgebouwd en is deskundig op een groot gebied van planning in verschillende situaties. Voor ons betekende het vervullen van wensen (waarvan je eerst alleen maar droomt) en een goed beeld voor onze toekomst, voor en na het pensioen.

Willemien en Ton Wissink (Wierden)


De financial lifeplanning gaf ons inzicht wat we nu daadwerkelijk wilden

Naar aanleiding van de mogelijkheid om het huis te kopen van mijn vader (Marcel’s vader) werden we getipt om eens contact op te nemen met Neutralis wat toen nog Euroflexx heette. Met name de persoonlijke benadering en de deskundigheid was wel het meest opvallend. We waren vooraf sceptisch toen we naar ons kennismakingsgesprek gingen. Alles werd duidelijk uitgelegd en alles wat belangrijk was werd overzichtelijk in een map meegegeven zodat we altijd alle gegevens bij elkaar hadden.

Dit jaar kwam de mogelijkheid om een eigen bedrijf te starten in beeld. Er kwamen vele vragen op ons af. Zoals wat zou ik zelf nu graag willen doen. In loondienst blijven, een eigen bedrijf starten of iets geheel anders gaan doen.

De financial lifeplanning gaf ons inzicht wat we nu daadwerkelijk wilden. Het bleek dat ons levensdoel helemaal niet zoveel anders was dan dat we al deden maar het gaf ons wel een bevestiging. Het stilstaan en nadenken over wat we na willen streven hebben we als moeilijk ervaren maar zeker de moeite waard. Als je voor zulke vragen komt te staan is het zeker raadzaam om een financial lifeplanning te maken. Voor ons was het dan ook een verhelderende sessie waar we echt mee verder kunnen.

De aanpak was voor ons totaal onbekend. We waren al overtuigd en zijn dat nog een beetje meer geworden. Neutralis wil echt iets betekenen voor haar klanten.

Toke en Marcel te Riele (Lettele)


Een toekomst met vervulde wensen en de rust dat alles financieel goed geregeld is

Wij hebben contact opgenomen met Neutralis in verband met een financieel vraagstuk.

In het begin waren we verrast dat door de benadering van het financiële vraagstuk we vragen kregen over onze diepste levenswensen. Waar gaat dit heen, hebben we ons toen afgevraagd. Het verloop was echter zo vanzelfsprekend en natuurlijk dat we stil hebben gestaan bij zaken welke we zelfs nog nooit met onze vrienden hebben gedeeld.

De persoonlijke benadering en de grote betrokkenheid gaf ons dan ook een bijzonder goed gevoel. We zijn dankbaar voor de deskundige wijze waarop Neutralis ons geholpen heeft om inzicht te krijgen in onszelf en in onze financiële situatie.

Hierdoor zien we een toekomst met vervulde wensen en de rust dat alles financieel goed geregeld is. Meer kunnen we ons dan ook niet wensen O ja, toch nog één wens, en dat is dat Neutralis nog lang andere mensen mag helpen hun toekomst zeker te stellen en hun wensen te vervullen, want dat is wat de mensen van Neutralis het liefste doen.

Gerko en Mascha Blankenstijn (Hengelo OV)


Een mensgerichte aanpak

Al vanaf het ontstaan van Neutralis zijn wij vaste ‘klant’. Al vele jaren trokken wij op financieel belangrijke momenten bij hen aan de bel om snel inzicht te krijgen in de te nemen stappen en de consequenties daarvan voor de toekomst.

Klant’, bewust tussen haakjes, want zo voelen wij het niet. De mensgerichte aanpak van Neutralis zorgt er namelijk voor dat je jezelf heel snel veilig en vertrouwd voelt, waardoor je gemakkelijker de essentiële informatie kunt aanleveren die het stuk (Financial) Life Planning mogelijk maakt.

De beslissing om te gaan werken vanuit de diepere wensen van de cliënt hebben wij ervaren als uniek en vernieuwend in deze tijd van scoren en geleefd worden. Ons laatste contact? Bijna 65 jaar, en dan?

Bedankt Neutralis-mensen, voor het inzicht dat je veel meer kunt dan je denkt, mits dat je dat maar transparant kunt maken. Bedankt, enne…..ga zo door!

Suus en Ad Westen (Lichtenvoorde)


Dit hadden we al jaren eerder moeten doen

We hebben contact opgenomen met Neutralis in verband met een verbouwing en de financiering hiervan.

Wat voor ons een appeltje eitje leek bleek uiteindelijk na een eerste gesprek toch iets anders te liggen. Er werd namelijk niet alleen naar het financiële plaatje van de verbouwing gekeken maar ook naar het vervolg. Uit dit gesprek kwam naar voren dat met betrekking tot de toekomst en onze toekomstige plannen weinig geregeld was (later is voor later). Uit een vervolggesprek werd duidelijk dat het een en ander wel enige aandacht vereiste. Samen met Neutralis hebben we de volledige financiële situatie onder de loep genomen en daar waar nodig aangepast.

Zo heeft een bezoekje om over een verbouwing te praten uiteindelijk geleid tot een gedegen financiële planning. Dit hadden we al jaren eerder moeten doen.

Resumerend moeten we zeggen dat we er een zeer goed gevoel aan over hebben gehouden, zowel wat betreft de persoonlijke en natuurlijke benadering als wel het geruststellende gevoel de financiële zaken nu en voor de toekomst goed geregeld te hebben. We zullen dan ook een ieder die met financiële vraagstukken zit Neutralis van harte aanbevelen.

Grietje en Rudi Tempelman (Enschede)