Over ons

Ozewald Wanrooij

Jarenlang heb ik mij als financieel planner ingezet om mensen te helpen bij het optimaliseren van hun financiën en het vergroten van het rendement op hun vermogen. Ondanks mijn inspanningen zag ik mensen steeds meer worstelen met de balans tussen gezondheid, tijd en geld. Meer geld leek lange tijd de oplossing voor alle problemen en werd het vergaren van geld een doel op zichzelf. En dit is niet waar ik aan wilde bijdragen. Ik wilde er echt voor mensen toe doen en bijdragen aan hun persoonlijk geluk. Reden waarom ik in 2009 gestart ben met mijn onderzoek naar geluk.

Nooit heb ik mij gerealiseerd dat de mate waarin wij geluk ervaren van zo’n grote invloed is op ons functioneren, op onze gezondheid, op onze communicatie en op de keuzes die we maken. En hier is nog veel te winnen voor ons als individu, voor bedrijven en voor onze samenleving in zijn geheel. Ik noem dit het rendement van geluk.

Door mijn bevindingen te delen wil ik mensen helpen om bewuster en weloverwogen hun keuzes te kunnen maken en te ondersteunen om de verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het geluk van zichzelf en van anderen.

Dagelijks begeleid ik mensen op individuele basis om een brug te slaan tussen het persoonlijk geluk en de financiële mogelijkheden.
Daarnaast begeleid ik organisaties aan de hand van het programma “Het rendement van geluk op de werkvloer” bij het vergroten van het geluk van de werknemers. Hierbij staan onder andere zaken als balans tussen werk en privé, ziekteverzuim, verantwoord omgaan met de privé-financiën, duurzame inzetbaarheid, verbinden en positief communiceren centraal.
Tenslotte zie ik het als gastspreker telkens weer als uitdaging mensen te inspireren om eens op een andere wijze naar zichzelf en hun onderneming te kijken en eens stil te staan bij wat het vergroten van het rendement van geluk voor jezelf en jouw omgeving kan betekenen.

En dat is nu precies waar ik gelukkig van word.

E-mail: o.wanrooij@neutralis.nl
Telefoon: 06 – 533 49 819

facebook-logo-1linkedin_logodesign2skype


Leon Brummelhuis

In de huidige maatschappij wordt teveel waarde toegekend aan denken, waarbij voelen sterk naar de achtergrond is verdreven. Denken wordt geassocieerd met rationaliteit, intelligentie, kunnen overtuigen op basis van feiten, goed kunnen discussiëren en beargumenteren. Kwaliteiten die voor velen ondertussen onvermijdelijk zijn geworden om zich staande te kunnen houden in de maatschappij. Voor voelen, emoties en het persoonlijke lijkt geen plaats meer te zijn. Denken is cultuur geworden, waardoor we ver van ons gevoel en onze behoeften af zijn komen te staan. Hierdoor staan we onszelf vaak onbewust in de weg om onze toekomst vorm te geven zoals we dat graag zouden willen. Soms zover dat we een buitenstaander zijn geworden in ons eigen leven.

Zonder richting kun je geen koers bepalen. Vanuit dat perspectief bekeken starten we ons advies bij het samen ontdekken van wie u werkelijk bent als mens, wat u drijft, wat uw passies zijn en waar u gelukkig van wordt. Want investeren in uw leven en/of uw bedrijf begint altijd bij investeren in uzelf!

E-mail: l.brummelhuis@neutralis.nl
Telefoon: 06 – 270 66 988

facebook-logo-1linkedin_logodesign2skype