PERSBERICHT: EINDE FINANCIEEL ADVISEUR IN ZICHT

Dit is hoe Neutralis de toekomst van de financieel adviseur ziet. Voor zichzelf heeft Neutralis een Visiedocument opgesteld welke ze via haar website www.neutralis.nl beschikbaar stelt voor iedereen die hierin geïnteresseerd is. Neutralis constateert dat het merendeel van de financieel adviseurs lijdzaam toeziet hoe productaanbieders en de overheid hun toekomst bepalen. Door het Visiedocument te delen wil Neutralis collega adviseurs inspireren om ook na te gaan denken over hun rol in de toekomst.

Klantbelang fantastisch gewaarborgd De één na de andere productaanbieder zegt de samenwerking met ons als adviseur op. Er is namelijk veel productie nodig om de complexiteit van de producten te doorgronden. Wanneer het hun zusterorganisatie betreft, die online haar producten via internet aanbiedt, wordt hier ineens genuanceerder over gedacht. In dat geval kan een kennistoets volstaan.

Consumentenzekerheid tot in de puntjes geregeld Gelukkig dat ook onze wetgever erop toeziet dat het belang van de consument wordt beschermd. Een collectieve zorgplicht, een nieuw dienstverleningsdocument en een herstructurering van het opleidingsgebouw zal dit waarborgen. Goed dat de collectieve zorgplicht ons helpt bewust te worden van onze verantwoordelijkheden. Een geruststelling is het dat er zelfs productaanbieders zijn die onze adviezen willen beoordelen. En hoe financieren wij onze zorgplicht? Ach, dat zal zich vanzelf uitkristalliseren. Ook is er gedacht aan hoe wij onze transparantie richting de consument kunnen waarborgen. Hier gaat het gestandaardiseerde dienstverleningsdocument ons mee helpen. Hierin kan de klant precies zien wat het afsluiten van een product via ons kost. Door onze tijdsinvestering zoveel mogelijk te beperken kunnen we onze prijzen betaalbaar houden. Natuurlijk komt onze advieskwaliteit niet onder druk te staan want een echt staatsexamen gaat ons helpen onze dit te bewaken.

Kortom: Aan alles is dus gedacht en wij kunnen als financieel adviseur met vertrouwen de toekomst tegemoet zien……. of niet?

< Download hier het Visiedocument Neutralis >

Terug naar overzicht