EINDRAPPORT VOORSTELLEN BELASTINGHERVORMINGEN

1. Algemeen

 • Vermindering van het aantal tariefschijven in de inkomstenbelasting van vier naar twee, namelijk een eerste schijf van 37% (tot € 62.500) en een tweede schijf van 49% (toptarief)
 • Gelijkstelling van het box 1-tarief voor gepensioneerden aan het tarief voor werkenden
 • Afschaffing van een flink aantal aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek (in acht jaar), de stakingsaftrek, S&O aftrek, meewerkaftrek, startersaftrek arbeidsongeschikten (in acht jaar), giftenaftrek en de scholingsaftrek
 • Integratie van de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderbijslag en het kindgebonden budget in één ‘huishoudentoeslag’
 • Verlaging van het forfaitair rendement in box 3 van de inkomstenbelasting van 4% naar 2,4%
 • Afschaffing ouderentoeslag heffingsvrij vermogen in box 3

2. Specifiek voor de Eigen Woning (zie rapport pagina 11, 15-16, 71-72, 74-75, 126)

 • Beperking van de hypotheekrenteaftrek volgens een forfaitair annuïtair schema, ook voor bestaande hypotheken, waarbij de rente slechts tegen het tarief van de eerste schijf (37%) kan worden afgetrokken
 • Daarnaast zowel voor bestaande als nieuwe gevallen aftrek verminderen met gebruik van forfaitair annuïtair schema
 • Aflossen van de schuld ter hoogte van de helft van de waarde van de woning is voldoende
 • Geheel afschaffen overdrachtsbelasting op woningen
 • Restschuldvoorziening als de waarde van de woning lager is geworden dan de schuld die erop rust. Rente op restschuld blijft 12 jaar aftrekbaar als eigen woningrente.
 • Instelling tijdelijk (borgstellings)fonds, gefinancierd uit beperkte opslag op hypotheken, dat eventuele schulden opvangt.
 • De commissie geeft aan dat de eigen woning en de eigenwoningschuld in box 3 thuis horen. Op termijn zouden daarom stappen moeten worden gezet naar een geleidelijke overgang naar box 3 met een nader te bepalen vrijstelling voor de eigen woning.
 • Parallel: geleidelijke huurverhoging in de gereguleerde sector. Opbrengst afromen door verhuurderheffing. Opbrengst aanwenden voor financiering nieuwe tariefstructuur.
 • Budgettaire opbrengst van de maatregelen aanwenden voor tariefverlaging, afschaffen van de overdrachtsbelasting en de aftrekbaarheid van rente op restschulden.

Het kabinet gaat het rapport van de Commissie Dijkhuizen serieus bestuderen, maar eventuele aanpassingen zijn voor de lange termijn, in elk geval niet voor volgend jaar, aldus minister Dijsselbloem.

Terug naar overzicht