STAMRECHTVRIJSTELLING WORDT AFGESCHAFT

Gevolgen afschaffing van de stamrechtvrijstelling: - de inkomstenbelastingheffing wordt in tijd naar voren gehaald - er wordt meer inkomstenbelasting geheven doordat het niet langer mogelijk is om de belastingheffing door te schuiven naar een periode met een lagere belastingdruk - de uitkering gaat direct meetellen voor de vermogensrendementsheffing

Aangezien mensen op dit moment veelal niet kunnen inschatten of deze wijziging voor hen na 1 januari 2014 consequenties zal kennen vermoeden wij dat er de invoering op weinig weerstand zal stuiten.

Vanaf 1 januari wordt het derhalve nog belangrijker om bij een ontslag goed stil te staan bij de aanwending van een ontslagvergoeding aangezien het nog lastiger wordt hiermee het netto besteedbare inkomen op peil te houden.

Belastingplichtigen prikkelen om uit te laten keren Om belastingplichtigen met een al bestaand stamrecht te prikkelen deze toch uit te laten keren, is er in het wetsvoorstel opgenomen dat als de aanspraken in 2014 ineens worden uitgekeerd, maar 80% van de uitkering in de heffing hoeft te worden meegenomen.

Dit is een prachtig moment voor mensen met een stamrecht om te onderzoeken of er fiscaal voordeel te behalen valt en of de stamrecht nu kan worden ingezet voor bijvoorbeeld het realiseren van wensen, het investeren in de woning, het aflossen op de hypotheek, etc. Heeft u een stamrecht en bent u benieuwd wat uw mogelijkheden zijn, neemt u dan gerust contact met ons op.

Terug naar overzicht