TUSSENTIJDS AFLOSSEN VAN UW HYPOTHEEK?

Banken hebben inmiddels rekentools ontwikkeld, waarin u in een handomdraai kunt berekenen of aflossen of sparen voordeliger voor u is. Er zijn zelfs banken die bij het extra aflossen uit eigen geld zelfs afzien van het berekenen van een mogelijke boete. Hierdoor wordt het beeld gecreëerd dat vervroegd aflossen een verstandig keuze is.

Het is echter goed om u te realiseren dat de overheid en de banken ook een groot belang hebben bij het feit dat u als consument extra af gaat lossen.

Door dat u af gaat lossen betaalt u minder hypotheekrente en hoeft de overheid minder bij te dragen in de vorm van hypotheekrenteaftrek en dat levert per saldo dus een leuke besparing op. Wanneer u op deze manier vermogen creëert is daarnaast de kans richting de toekomst ook groter dat u beter zelfvoorzienend kunt zijn en misschien geen of minder financiële steun van de overheid nodig heeft. Denk hierbij aan toeslagen die kunnen vervallen, hogere eigenbijdrage zorgkosten etc…

De troonreden liet ons immers weten dat we onze verzorgingsstaat ‘langzaam’ gaan verlaten en overgaan naar een zogenaamde participatiemaatschappij. We moeten elkaar als burgers onderling meer gaan helpen, zodat de overheid alleen nog daar steun verleent waar dat écht nodig is.

Ook banken hebben er groot belang bij dat consumenten nu extra gaan aflossen. Als gevolg van extra aflossen neemt de zekerheid in hun hypotheekportefeuilles toe, wat de veelal benaderde balansposities van de banken ten goede komt. Het onroerend goed dat wij als huizenbezitters ter dekking van de hypotheek hebben afgegeven aan de banken, is immers behoorlijk in waarde afgenomen. Banken met een (te) groot marktaandeel in huizenhypotheken, ondervinden hier nu met name de nadelen van.

Dus wanneer u overweegt om tussentijds af te gaan lossen op uw hypotheek is het belangrijk om goed na te gaan denken over uw besluit. Het is geen kwestie van goed of fout, maar heeft veel meer te maken met uw persoonlijke afwegingen. Wat zijn uw wensen en doelstellingen nu en in de toekomst? Weegt rendement of flexibiliteit zwaarder voor u? Beschikt u wel over voldoende (financieel) inzicht om tot een juiste keuze te kunnen komen?

Hieronder hebben we de voor- en nadelen ten aanzien van vervroegd aflossen nog even kort voor u op een rij gezet.

Overwegingen bij vervroegd aflossen:

 • Door de lage vergoeding op uw spaarrekening en de aanzienlijk hogere hypotheekrente kan door af te lossen al snel een rentevoordeel behaald worden;
 • Wanneer uw totale vermogen de vrijstelling in Box 3 (€ 21.139 per persoon) overschrijdt dan dient over het meerdere vermogensrendementsheffing te worden betaald. Door af te lossen kan hierop bespaard worden wanneer het vermogen de vrijstelling overschrijdt. Wil je dit goed berekenen, dan dient de netto te betalen hypotheekrente te worden vergeleken met de netto rente die op de spaarrekening wordt ontvangen.
 • Een ander voordeel van minder vermogen in Box 3 is de invloed hiervan op toeslagen en eigen bijdragen. Bij een hoog eigen vermogen kan het recht op bijvoorbeeld de zorgtoeslag geheel vervallen. In 2013 ligt de grens voor het eigen vermogen op € 101.139 (partners: € 122.278). Als je €1 hoger zit, vervalt het recht op zorgtoeslag. Omdat de eigen woning niet meetelt voor het vermogen, kunt u door extra af te lossen misschien onder de vermogensgrens blijven.
 • Door het extra aflossen nemen de maandlasten af. Een echte maandlastendaling is alleen mogelijk na een stevige aflossing. Als je bijvoorbeeld € 2.000 aflost bij een rente van 4,6% dan scheelt dit bruto slechts € 7 per maand. Netto is deze besparing natuurlijk minder;
 • Een prettig idee is dat het huis minder van de bank wordt en meer van uzelf;
 • Een ander voordeel is dat door op uw hypotheek af te lossen u bij de verkoop van uw woning minder snel met een restantschuld wordt geconfronteerd;
 • Ook betaalt u straks, wanneer u met pensioen bent en u waarschijnlijk een lager inkomen hebt, minder aan uw hypotheek;
 • Dan is er nog de ‘Wet Hillen’. Hierdoor betaal je geen inkomstenbelasting meer over je eigen woning bij geen of een kleine hypotheek. Aflossen van (het grootste deel van) de hypotheek is hierdoor voordeliger dan voor de invoering van deze wet;
 • Een nadeel van aflossen op een hypotheek is het afnemen van de belastingaftrek. Door af te lossen hoeft u minder aan hypotheekrente te betalen waardoor automatisch ook de hypotheekrenteaftrek afneemt.
 • Verder kunt u te maken krijgen met een boete wanneer u meer aflost dan het boetevrije bedrag. Overigens moet u dan wel veel aflossen. U kunt bijvoorbeeld bij een boetevrij bedrag van tien procent van de hypotheek en een hypotheek van € 230.000 jaarlijks € 23.000 aflossen. Voordat u hiertoe overgaat is het belangrijk er eerst de hypotheekvoorwaarden op na te slaan.
 • De bijleenregeling kan roet in het eten gooien. Door vervroegd af te lossen verhoogt u de overwaarde van de woning. Dat is het verschil tussen de verkoopopbrengst en de hypotheekschuld. Vanwege de bijleenregeling dient u de overwaarde van uw oude huis in de nieuwe woning investeren. Doet u dat niet, maar leent u (een deel van) van het bedrag van de overwaarde bij voor het nieuwe huis, dan vervalt voor dit bedrag de hypotheekrenteaftrek.
 • Door het vervroegd aflossen raakt u de vrije beschikking over dit bedrag kwijt. U kunt niet meer (direct) over dit geld beschikken bij eventuele financiële tegenvallers. Wanneer u na een aflossing te weinig spaargeld overhoudt en in een situatie komt dat u een lening moet aangaan dan bent u veel slechter af. De rente voor gewone leningen is namelijk veel hoger dan die voor een hypotheek en de rente hiervan is niet aftrekbaar;
 • Het vervroegd aflossen van een (bank)spaarhypotheek, levenhypotheek of een beleggingshypotheek kan aan het einde van de hypotheekperiode zorgen dat je extra inkomstenbelasting moet betalen. Bij deze hypotheken bouwt u via premiebetaling/stortingen een tegoed op om aan het einde van de looptijd op de hypotheek af te lossen. Is het eindbedrag van het opgebouwde tegoed hoger dan het overgebleven hypotheekbedrag (of de fiscale vrijstelling die geldt) dan moet je over het verschil inkomstenbelasting betalen.

Al met al zijn er heel veel zaken om rekening mee te houden. Voordat u tot een stap overgaat adviseren wij u de gevolgen van uw opties zorgvuldig in kaart te brengen en de voor- en nadelen af te wegen. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij van dienst zijn zodat u de zekerheid hebt dat u tot een verantwoorde beslissing komt.

Terug naar overzicht