VOLATILITEIT TERUG OP AANDELENMARKTEN

De meest gehoorde verklaringen zijn de tegenvallende groeicijfers in de Verenigde Staten en in de Eurozone. In de Eurozone heerst bovendien de angst voor deflatie. Deze problemen zijn niet uit de lucht komen vallen, maar toch reageren aandelenmarkten sinds een paar dagen zeer negatief op nieuwe berichtgeving hierover.

Wij denken dat het hier gaat om een correctie in combinatie met een flinke overreactie op de negatieve financiële berichten. Zo kwam het IMF onlangs met een afzwakking van de verwachte wereldwijde economische groeicijfers. Zij rekent in haar verwachtingen echter nog steeds op een aanmerkelijke groei van de wereldeconomie van 3,3% in 2014 naar 3,8% in 2015. En dat is helemaal geen slecht cijfer; sinds 1980 bedraagt de gemiddelde mondiale economische groei 3,5%.

Heeft de markt de economische verwachtingen overschat?
In de afgelopen jaren hebben wij de ontwikkelingen over de opkomst en de afbouw van het kwantitatieve verruimingsbeleid van de Fed in de Verenigde Staten op de voet gevolgd. Hierover hebben wij diverse keren uitgebreid bericht. Belangrijker is dat wij van de positieve ontwikkelingen in de Verenigde Staten, in de afgelopen jaren, goed hebben kunnen profiteren. Sinds 2012 zijn aandelen gestaag gestegen, zonder dat er een serieuze correctie van de beurzen plaatsvond. De Fed is al geruime tijd bezig met het afbouwen van haar steunmaatregelen, het einde van dit beleid staat deze maand gepland. Dit in combinatie met tegenvallende cijfers leidde tot onrust op financiële markten. Janet Yellen, voorzitter van de Fed, liet er echter geen twijfel over bestaan dat de economie in de Verenigde Staten de huidige onrust en de afzwakkende groei in bepaalde regio’s aankan. Het bericht dat Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank, wil inzetten op een vergelijkbaar verruimingsbeleid in de Eurozone, zou volgens onze inschatting positief worden ontvangen. De afgelopen dagen wordt echter steeds duidelijker dat de markt minder positief is dan verwacht. Dit is vooral te danken aan het Duitse ministerie van financiën dat vooralsnog weigert om mee te werken aan een verruimingsbeleid in de Eurozone. Gezien het dreigende deflatie scenario is het een kwestie van tijd dat Duitsland overstag gaat. De effecten van de stugge besluitvorming in de Eurozone is echter door veel beleggers onderschat.

Ostrica beleid
Juist in neergaande markten blijkt de toegevoegde waarde van een gestructureerd beleggingsbeleid. In defensieve portefeuilles hebben wij sinds enige tijd risicopariteit ingezet als strategie om de portefeuilles te beschermen tegen sterke neerwaartse scenario’s zoals wij die de afgelopen dagen hebben gezien. Deze portefeuilles ervaren nu in de praktijk nagenoeg geen negatieve gevolgen van de huidige beursterugval. Daarnaast hebben wij in de portefeuilles beleggingscategorieën opgenomen die juist profiteren van de beweeglijkheid op aandelenmarkten. Wanneer de aandelenmarkten sterk dalen, dempen deze beleggingen het neerwaartse effect van aandelenmarkten. De afgelopen dagen zien wij een stevige daling van de rente in de Verenigde Staten en een Dollar die aan kracht wint ten opzichte van de Euro. Hiervan profiteren vooral onze beleggingen in Amerikaanse staats- en bedrijfsobligaties. De keuzes voor het opnemen van deze beleggingscategorieën bieden voor een deel bescherming tegen de relatief stevige correctie op aandelenmarkten.

Voorlopig zullen uitspraken en het beleid van de Fed en de Europese Centrale Bank de beurzen blijven beïnvloeden. Wanneer de Eurozone haar verruimingsbeleid doorzet en dit gepaard laat gaan met krachtige communicatie, denken wij dat het vertrouwen in aandelenmarkten terugkeert. Wij zien de recente koersdruk op aandelenbeleggingen eerder als een kans dan een voorbode voor meer dalingen. Ten aanzien van het aandelenbelang in de portefeuilles overwegen wij de neutrale weging in aandelen van de laatste jaren iets naar boven bij te stellen zodat een lichte overweging zal ontstaan.

Bron: Ostrica Vermogensoplossingen 17-10-2014

Neutralis is verbonden agent van Ostrica Vermogensoplossingen.
Voor meer informatie zie: Neutralis vermogensvorming

Terug naar overzicht