ADVISEUR MOET ONAFHANKELIJK LABEL KUNNEN WAARMAKEN

Verder zijn er banken en verzekeringsmaatschappijen die naast onze wettelijke opleidingseisen en Gedragscodes ook nog aanvullende eisen stellen. Door toe te zien op de kwaliteit van het gegeven advies zouden zij een rol willen spelen in de ‘bescherming’ van de consument. In de praktijk zou dit voor onze relaties een aanzienlijke kostenstijging met zich meebrengen. Verder speelt voor ons het punt dat onze dossiers met alle vertrouwelijke informatie van onze relaties bij productaanbieders terecht zou komen. Dit alles is voor ons onacceptabel. Om de vergelijking met de medische sector door te trekken zou dit betekenen dat uw huisarts uw volledige medische dossier ter beoordeling aan de medicijnfabrikant zou moeten voorleggen.

Teneinde onze relaties te beschermen tegen het, in onze ogen, protectionistische beleid van diverse aanbieders hebben we de AFM gevraagd om haar standpunt in deze te geven en om kenbaar te maken in hoeverre zij hierin een rol kan en wil spelen. Vergezeld door twee journalisten van de financiële vakpers (Assurantie Magazine en VVP) zijn wij in gesprek gegaan met Michiel Denkers (Hoofd toezicht AFM).

Lees hier het volledige VVP-verslag

Volg hier de discussies in de vakpers:
AM-Web
VVP-Online

Terug naar overzicht