SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN BEDREIGEN ONAFHANKELIJKE ADVISERING

Doordat adviseurs niet langer financieel geprikkeld worden om producten te verkopen zou dit productonafhankelijke advisering ten goede moeten komen. Daarnaast moeten aanbieders zich op een andere wijze onderscheiden doormiddel van lagere kosten, betere voorwaarden en toegankelijkere producten.

Deze aanname is helaas te naïef gebleken. Veel adviseurs hebben het productdenken niet weten los te laten en zoeken hun eigen toegevoegde waarde nog steeds in het afsluiten van producten. En aanbieders hebben een nieuwe mannier gevonden om adviseurs te ‘stimuleren’ om hun producten te verkopen………
De samenwerkingsovereenkomst.

In samenwerkingsovereenkomsten worden door aanbieders steeds vaker eisen aan adviseurs gesteld omtrent de invulling van hun advies en de mate waarin er ‘structureel’ wordt samengewerkt. Zodra een adviseur in de ogen van een aanbieder onvoldoende aan de eisen voldoet (lees te weinig producten verkoopt) kan de samenwerkingsovereenkomst door de aanbieder worden ontbonden. Hierdoor wordt de adviseur de mogelijkheid ontnomen om nog productwerkzaamheden voor zijn klanten te verrichten. Klanten zijn vervolgens genoodzaakt gebruik te maken van de andere verkoopkanalen van de aanbieder wat veelal meer en onnodige kosten met zich meebrengt. Dit is ons een doorn in het oog. Hierover hebben wij inmiddels uitvoerig overleg gehad met de Autoriteit Financiële Markten echter die zien hierin geen actieve rol voor zichzelf weggelegd. Soms voelt dit als een gevecht tussen David en Goliath maar we leggen ons er niet bij neer.

Het vakblad VVP heeft over dit onderwerp een viertal adviseurs (waaronder Neutralis) geïnterviewd.

Lees hier het interview.

Bron: Neutralis 31-03-2015

Terug naar overzicht