Aangifteservice

Dikwijls worden wij door onze relaties benaderd met de vraag of wij ook de aangifte inkomstenbelasting kunnen verzorgen. Ondanks dat de belastingdienst al diverse gegevens voor je invult blijkt het doen van de aangifte toch dikwijls niet gemakkelijk.

Voor wie?

 • je bent particulier
 • je bent relatie van Neutralis
 • je hebt geen eigen belastingadviseur
 • je de zekerheid wil dat een specialist met je meekijkt
 • je het fijn vindt dat de aangifte voor je wordt geregeld of
 • je wilt leren hoe je zelf de aangifte moet doen

Wat doet Neutralis?

 • controle of de door de belastingdienst voor ingevulde gegevens correct zijn
 • samen doorlopen van de gehele aangifte inclusief uitleg (indien gewenst)
 • controleren of de aangifte overeenkomt met je financiële planning (bij actuele planning)
 • digitaal versturen van de aangifte
 • opname van de gegevens in de digitale database van Neutralis
 • controle aanslag

Investering (inclusief 21% btw)*

WerkzaamhedenAlleenMet fiscaal partner
Belastingaangifte P/E/T biljet€ 114,84€ 127,60
Huurtoeslag€ 44,66€ 44,66
Zorgtoeslag€ 44,66€ 44,66
Kinderopvangtoeslag€ 44,66€ 44,66
Kindgebonden budget€ 44,66€ 51,04
Erfbelastingaangiftevanaf € 290,00
Middeling€ 114,84
Voorlopige aanslag€ 44,66€ 51,04
In het geval er meerdere van de hierboven genoemde werkzaamheden worden gecombineerd worden er kortingen toegepast aangezien er dan werkzaamheden samenvallen. Dit doen we graag in overleg met jou.

* Bij arbeidsintensievere aangiftes kan er bovenop het standaardtarief een toeslag komen. Je moet hierbij denken aan: Echtscheidingssituaties, bijleenregeling, benutting inhaalruimte, werken in het buitenland e.d. De hoogte van deze toeslag wordt op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Verder wordt er bij deze tarieven vanuit gegaan dat je alle stukken ineens en volledig aanlevert.

Wat is er nodig om de aangifte te kunnen doen?

 • een geldig legitimatiebewijs
 • de aangiftebrief
 • je DigiD-inlognaam en wachtwoord
 • aangifte 2017

Misschien moet je ook nog andere gegevens meenemen naar de hulp bij aangifte. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie. In de overzichten hieronder kun je bepalen welke gegevens je nog meer moet meenemen.

Als je gescheiden bent

 • je echtscheidingsconvenant

Als je een voorlopige aanslag hebt

 • je voorlopige aanslag 2018
 • je voorlopige aanslag 2019

Als u inkomsten uit werk of woning hebt

 • Als je loon, uitkering en/of pensioen hebt
  • de jaaropgave(n) van 2018
 • Als je een eigen woning (koopwoning) hebt
  • de WOZ-beschikking van je gemeente met peildatum 1 januari 2017 of
  • de aanslag OZB die in 2018 door de gemeente is verzonden
  • je hypotheekoverzicht 2018
  • de notarisafrekening (als je in 2018 de eigen woning hebt gekocht of verkocht)

Als u andere inkomsten hebt

 • Als je alimentatie ontvangt
  • de bankafschriften van de ontvangen alimentatie
 • Als je een bijdrage premiekoopwoning ontvangt
  • de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage
 • Als je nog andere inkomsten hebt
  • een specificatie van de opbrengsten en de kosten

Als je reiskosten maakt

 • Als je met het openbaar vervoer reist tussen je woning en je werk
  • de openbaarvervoerverklaring

Als je een lijfrente of verzekering hebt

 • Als je lijfrentepremie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening de lijfrentepolis
  • het clausuleblad
  • de betalingsbewijzen
  • de verklaring pensioenaangroei 2018 (factor A)
  • de inkomensgegevens van 2018
 • Als je vrijwillige verzekeringen ANW of WAO hebt
  • de polis van de verzekering
  • je betalingsbewijzen

Als je spaargeld of beleggingen hebt

 • Als je spaargeld of beleggingen hebt
  • de saldoafschrift(en) van alle bank en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2018

Als je aftrekposten hebt

 • Als je alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen betaalt voor je (ex-)partner of kind
  • de betalingsbewijzen
  • naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van je (ex-)partner of kind
 • Als je specifieke zorgkosten hebt
  • de betalingsbewijzen
  • de nota’s en/of bankafschriften
  • de specificatie van de declaraties van je zorgverzekering
 • Als je een voorgeschreven dieet volgt
  • de dieetverklaring van je arts
 • Als je studiekosten of andere scholingsuitgaven hebt
  • de betalingsbewijzen
  • de nota’s en/of bankafschriften
  • de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering
 • Als je giften hebt
  • de betalingsbewijzen
  • de nota’s en/of bankafschriften

Doe je aangifte samen met je fiscale partner dan gelden de hierboven genoemde gegevens ook voor je fiscale partner.