AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK, EEN TERM DIE DE LADING NIET DEKT

Zo heeft het bedrijf MoneyView (een onafhankelijke productvergelijker) hypotheekverstrekkers gevraagd hoe ze hier in de praktijk mee omgaan. Alle aanbieders schrijven hun klanten aan in de laatste drie tot zes maanden voor het aflopen van de hypotheek met het bericht dat deze afgelost moet worden óf dat er andere maatregelen genomen moeten worden. Dit wijkt dus blijkbaar niet van de werkwijze die toegepast wordt bij het aflopen van een rentevaste periode.

Gezien de mogelijke grote gevolgen die het aflossen van de aflossingsvrije hypotheek met zich mee kan brengen, is er alles voor te zeggen om hier tijdig over in gesprek te gaan met je adviseur. Slechts een enkele hypotheekverstrekker heeft actief beleid ontwikkeld om klanten hierover in een ‘vroeg stadium’ te benaderen.

De geldverstrekkers laten weten dat het slechts in zeldzame gevallen zover komt dat een woning verkocht moet worden. Ze geven aan dat het meestal wel mogelijk is om de looptijd van de hypotheek te verlengen. Volgens Neutralis een dooddoener, omdat er op dat moment een inkomenstoets zal moeten plaatsvinden. Daarnaast worden mensen die deze hypotheekvorm al hadden lopen vanaf 2001 na 30 jaar geconfronteerd met het vervallen van de hypotheekrenteaftrek. Het overgangsregime loopt onder voorwaarden tot maximaal 2044.

Op tijd schakelen met je geldverstrekker kan teleurstellingen voorkomen. Wil je hier graag hulp bij neem dan gerust contact met ons op.

Bron: Neutralis 26-10-2015

Terug naar overzicht