AOV ADVISERING EN EEN KRONKEL IN HET WFT-VAKBEKWAAMHEIDSBOUWWERK

De vraag die ik de AFM heb voorgelegd was:
Mag een Adviseur Hypothecair Krediet conform de WFT-vakbekwaamheid 2014 een cliënt adviseren inzake een individuele AOV en inzake woonlastenverzekeringen?

Het antwoord dat ik kreeg was dat dit uitsluitend is toegestaan wanneer de AOV / woonlastenverzekering in samenhang met een hypotheek wordt geadviseerd.

Een duidelijk antwoord maar voor mij persoonlijk volledig onduidelijk. Dit zal ik aan de hand van een voorbeeld uiteenzetten.

Stel ondernemer A komt bij mij (ervan uitgaande dat ik mij beperk tot de beroepskwalificatie van Adviseur Hypothecair Krediet) met de wens een woning aan te kopen. Ik beoordeel vervolgens de financieringsmogelijkheden en breng de gevolgen voor het netto besteedbare gezinsinkomen in kaart bij langleven, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Hieruit blijkt dat na aankoop van de woning het NBI onvoldoende is en dat een AOV hiervoor de gewenste oplossing biedt. Ik regel de hypotheek en een passende ondernemers AOV. Tot zover voor mij nog volkomen logisch.

Ondernemer A komt terug op het bedrijf en vertelt zijn compagnon, ondernemer B, enthousiast over het overzichtelijke advies dat hij van mij heeft gekregen en de fijne adviseur die ik ben ;-). Hierop besluit ondernemer B dat hij ook zijn financiële situatie door mij in kaart gebracht wenst te hebben en ook inzicht wenst in de gevolgen van langleven, overlijden en AO. Het enige verschil is dat hij in een huurwoning woont en geen intentie heeft een product aan te gaan.

Afgezien van het feit dat ondernemer B voor hetzelfde advies 21% duurder uit is doorloopt hij een identiek adviesproces. Alleen op de plaats waar bij ondernemer A hypotheekrente en aflossing in de berekeningen zijn opgenomen staat bij ondernemer B de huurlasten als uitgavenpost vermeld.

Ondernemer B blijkt eenzelfde behoefte te hebben m.b.t. het risico van arbeidsongeschiktheid en vraagt mij te bemiddelen in dezelfde AOV als die van ondernemer A ……………….

Dan rijst tevens bij mij de vraag wat ik ondernemer A moet gaan vertellen wanneer hij na enkele jaren in de woning te hebben gewoond de woning inruilt voor een huurwoning en vervolgens zijn AOV wil laten aanpassen?

Toen ik de vriendelijke AFM medewerker vroeg of dit voor haar net zo ongemakkelijk voelt als voor mij kon ze mij begrijpelijkerwijs alleen maar meedelen dat het zo in de wet geregeld is en dat ik voor een nadere invulling van de Wet bij de mensen van het Ministerie terecht kan, dus …………..

De oplossing lijkt mij helemaal niet zo ingewikkeld. Voor een verantwoord hypotheekadvies is kennis van een AOV en een woonlastenverzekering essentieel en dient dan ook tot de beroepskwalificatie van Adviseur Hypothecair Krediet te behoren. Voor zover ik kan nagaan is dit al het geval en hoeft hieraan niets te worden veranderd. Het enige dat dient te worden ontkoppeld is de verplichting dat AOV en woonlastenadvies uitsluitend toegestaan zijn in combinatie met een hypotheek.

Een bijkomend voordeel is dat de kwalificatie van Adviseur Hypothecair Krediet op deze wijze veel beter aansluit bij de keurmerken van Erkend Financieel Adviseur (voorheen SEH) en FFP.

Mijn ervaring is dat het Ministerie niet doof is voor feedback dus ook nu zal ik vol goede moed mijn overwegingen aan hen voorleggen. Wordt vervolgd……

Bron: Neutralis 03-10-2014

Terug naar overzicht