ARTIKEL AM-WEB “WAT MENSEN GELUKKIG MAAKT IS BELANGRIJKER DAN GELD”

Het Hengelose Neutralis ontwikkelde een ‘geluksmeter’ om beter op klanten in te kunnen spelen tijdens de financiële begeleiding en brengt dit middels een nieuw campagnefilmpje naar buiten. “Onze branche heeft teveel de focus op het geld. Geld is een middel en maakt niet per se gelukkig. Door vooraf te meten wat mensen precies gelukkig maakt kun je ze veel beter begeleiden in hun financiële planning”, aldus mede-oprichter Ozewald Wanrooij.

Neutralis ontwikkelde een filmpje waarin in het kort de graadmeters voor geluk te zien zijn. Hiervoor gebruikte het bedrijf, dat zoals ze zelf zeggen ‘financial life planning’ biedt, een aantal onderzoeken die als inspiratie fungeerden tijdens de ontwikkeling van de ‘gelukkig-leven-test’. De hectiek van onze samenleving is volgens Wanrooij van invloed op ons geluksgevoel, zowel in onze werkomgeving als in ons sociale leven. Door vooraf te meten waar het geluksgevoel van klanten of medewerkers ligt, kan de financiële planning volgens hem veel beter worden ingezet.

Geluk is maakbaar

“Geluk is maakbaar. Het is voor 50% afhankelijk van onze genen, 10% van omstandigheden en maar liefst 40% van onze eigen keuzes en gedrag. Voor werkgevers en werknemers is het daarom belangrijk om bewust te zijn van de invloeden op geluk. We kunnen bijvoorbeeld onze werknemers wel naar allerlei opleidingen sturen, maar als een werknemer bijvoorbeeld een tijd lang heel veel tijd moet besteden aan een zieke ouder en daar heel veel energie kwijt aan is, dan heeft die werknemer misschien iets meer aan een andere soort begeleiding waar hij of zij vervolgens veel gelukkiger van wordt dan van die opleiding”, aldus Wanrooij.

Geld maakt niet gelukkig: persoonlijk geluk is het belangrijkste

3 typen geluk: “Mensen die continu geneigd zijn om bijvoorbeeld door veel te shoppen steeds kleine geluksmomentjes te creëren, of mensen die van vakantie naar vakantie leven zijn het moeilijkste te begeleiden. Dat zijn volgens onderzoeker Martin Seligman mensen die jagen naar het geluk van ‘het plezierige leven’. Deze mensen zijn bijvoorbeeld ook eerder geneigd om grotere aankopen te doen dan verantwoord is. Mensen die niet veel hoeven te hebben om zichzelf gelukkig te voelen en die zich tevreden voelen als ze zich geen financiële zorgen hoeven te maken zijn mensen die vallen onder het type ‘het goede leven’. Mensen van het type ‘betekenisvol leven’ hebben graag het gevoel dat ze er toe doen. Uit de conclusies komt naar voren dat bij een combinatie van het ‘het goede leven’ en ‘betekenisvol leven’ de beste basis wordt gelegd voor een gelukkig bestaan.”

Wanrooij is van mening dat de westerse samenleving erg prestatiegericht is. Die prestatiedrang kan geluk wel eens in de weg staan. “Als we 8 taken op ons lijstje hebben staan en aan het einde van de dag zijn we tot 6 taken toegekomen dan zijn velen van ons niet tevreden. Je zou ook kunnen denken: ik heb aan 6 taken een betekenis bijgedragen. Gelukkige medewerkers presteren beter en zijn duurzaam inzetbaar.” Wanrooij heeft door de onderzoeken 5 geluk pijlers gedefinieerd:

  • veiligheid, stabiliteit en zekerheid
  • relaties en liefde
  • voldoening en waardering
  • zelfontplooiing
  • betekenisvol leven

“Veiligheid, stabiliteit en zekerheid zijn de belangrijkste principes” zegt Wanrooij. “Als die met elkaar goed in balans zijn kunnen de andere pijlers verder worden ontwikkeld. In de basis gaan we van dit principe uit: geld maakt niet gelukkig. Geluk is wel maakbaar en je hebt hier zelf meer invloed op dan je denkt.”

 

Bron: AM-Web.nl
Door: Cindrea Limburg

 

Terug naar overzicht