Benodigde gegevens

 Lijst downloaden

Algemeen

origineel geldig paspoort/identiteitskaart
inloggegevens DIGID
Algemeen
origineel geldig paspoort/identiteitskaart
inloggegevens DIGID
Inkomensgegevens loondienst
jaaropgave(n)
recente salarisstrook
gegevens auto van de zaak (cataloguswaarde, aantal privé kilometers, eigen bijdrage)
informatie collectieve WGA-WIA regeling
informatie collectieve ANW-hiaat regeling
IB ondernemer
uittreksel KvK
gegevens auto van de zaak (cataloguswaarde, aantal privé kilometers, eigen bijdrage)
jaarrekening laatste drie jaren
Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)
uittreksel KvK
salarisstrook
gegevens auto van de zaak (cataloguswaarde, aantal privé kilometers, eigen bijdrage)
jaarrekening laatste drie jaren
Uitkering(en) (Bijstand, IOAW, IOW, WW, WIA, WGA, WAO, WAJONG, ANW, AOW)
uitkeringsspecificatie
bevestiging toezegging uitkering
Overige werkzaamheden (freelance, meewerkende partner, verhuur, ter beschikking stelling)
specificatie inkomsten laatste drie jaren
Pensioenen
laatste pensioenopgave(n)
pensioenbrief/toezegging
inloggegevens pensioenfonds
Woning(en)
eigendomsakte / akte van levering
laatste taxatierapport
WOZ-beschikking
Verzekeringen (polissen, voorwaarden, jaaropgaven, uitkeringsspecificaties)
kapitaal-/spaar-/gemengde verzekering(en)
lijfrenteverzekering(en)
individuele arbeidsongeschiktheids-/WGA-gat-/WIA-hiaat verzekering(en)
woonlastenverzekering(en)
overlijdensrisico- / individuele ANW-hiaatverzekering(en)
uitvaartverzekering(en)
Bancaire producten (inschrijving, voorwaarden, jaaropgaven)
kapitaalrekening eigen woning (bankspaarrekening / beleggersrecht eigen woning)
bankspaarlijfrente(n)
levensloop-, vitaliteitsrekening
premiedepot
Hypotheken/leningen
laatste jaaropgave
offerte
specificatie lening (rente, rentevorm, looptijd, hoogte, etc.)
algemene voorwaarden
recent afschrift
hypotheekakte
financierings-/aandelenleaseovereenkomsten
Betaal- / spaarrekeningen
recent afschrift (saldo, rentevergoeding)
voorwaarden rekening
Beleggers- / Effecten- / Vermogensbeheerrekeningen
recente opgave van de beleggingsportefeuille(s)
voorwaarden rekening
risicoprofiel
beleggingsdoel
Overige vermogen
gegevens overige hier niet genoemde vermogensbestanddelen
Fiscaal
aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaar
aangifte inkomstenbelasting 2012
aangifte vennootschapsbelasting
fiscaal rapport laatste 3 jaar (ondernemer)
Echtscheiding
echtscheidingsconvenant
echtscheidingsvonnis
inschrijving echtscheiding in de Burgerlijke Stand
Notarieel
testamenten
huwelijksvermogensakte(n)
partnerschapsvoorwaarden
samenlevingscontract
schenkingsakten
akten van verdeling

Lijst downloaden