Gelukkig Leven Traject

Tijdens dit traject staan we stil bij jouw gelukswaarden ten aanzien van de navolgende pijlers, “relaties en liefde”, “voldoening, waardering en erkenning”, “zelfontplooiing” en “betekenisvol leven”. Aan de hand van deze waarden bepalen we jouw persoonlijke gelukspercentage die we vervolgens verbinden met de factoren tijd, levensverwachting en gezondheid.

NEUTRALIS GELUKKIG LEVEN PEILER 2-5

Stap 1 – Gelukkig Leven Traject

1.1 invullen van de Neutralis Gelukkig Leven Test t.a.v. de overige vier Neutralis Gelukspijlers
1.2 de Neutralis Gelukkig Leven Test terugmailen

Stap 2 – Gelukkig Leven Traject

2.1 vaststellen van jouw waardering ten aanzien van de Neutralis Geluksfactoren m.b.t. alle pijlers
2.2 bepalen van jouw persoonlijke Gelukspercentage
2.3 verbinden van jouw persoonlijke Gelukspercentage aan de factoren tijd, levensverwachting en gezondheid

Stap 3 – Gelukkig Leven Traject

In een persoonlijk gesprek
3.1 staan we stil bij wat de uitkomst voor jou betekent
3.2 bekijken we op welke punten jouw persoonlijk geluk (financieel) kan worden gewaarborgd
3.3 bekijken we waar er eventueel optimalisatie van jouw persoonlijk geluk te realiseren valt
3.4 prioriteren we jouw persoonlijke wensen en doelstellingen

Stap 4 – Gelukkig Leven Traject

4.1 opstellen actielijst
4.2 verdelen actiepunten
4.3 inplannen / agenderen actiepunten

Stap 5 – Gelukkig Leven Traject

5.1 waarborgen persoonlijk geluk
5.2 monitoren actiepunten

Contact