HYPOTHEEK: RENTEMIDDELING INTERESSANT VOOR JOU?

De hoogte van de boete is van een aantal factoren afhankelijk: - percentage van boetevrije aflossing; - hoogte van de rente die je betaalt; - hoogte van de marktrente; - einddatum van het rentcontract; - berekeningsmethodiek van de boeterente door de bank.

Uit ervaring is gebleken dat in de berekeningen die wij de afgelopen tijd hebben opgevraagd dikwijls fouten zitten waardoor de boeterente te hoog uitvalt. Mocht je dit overwegen dan is het belangrijk om hier extra goed op te letten.

Rentemiddeling Omdat veel mensen niet de middelen hebben om de boeterente te betalen maar wel willen profiteren van de lagere rente zijn diverse banken inmiddels begonnen met het aanbieden van de mogelijkheid tot rentemiddeling. Ook zullen er nog diverse banken deze mogelijkheid in 2016 gaan bieden.

Bij rentemiddeling wordt er een nieuwe rentevaste periode met de bank overeengekomen waarbij de boeterente wordt verrekend door middel van een renteopslag op de huidige marktrente.

Voorbeeld Hierbij geven wij een vereenvoudigd voorbeeld om de werking van rentemiddeling uit te leggen. rente conform rentecontract met de bank: 4,5% restant duur rentecontract: 5 jaar huidige rente bij 5 jaar vast: 2,5% => boeterente: (4,5% - 2,5%) x 5 jaar = 10% gewenste looptijd nieuwe rentecontract 10 jaar rentepercentage bij 10 jaar vast: 3,0% => berekening renteopslag: 10% / 10 jaar = 1,0% per jaar => berekening nieuwe rente: 3,0% + 1,0% = 4% In werkelijkheid wijkt de berekening per bank af en is een stuk gecompliceerder.

Om te beoordelen of dit voor jou een interessant is moet er rekening worden gehouden met de navolgende zaken: - de hoogte van de administratiekosten die de bank vraagt voor de omzetting; - of de bank je verplicht tot het afnemen van advies en de hoogte van deze kosten; - de wijze waarop de bank de boeterente als renteopslag berekend; - of er in de berekening van de renteopslag rekening wordt gehouden met het bedrag dat boetevrij mag worden ...afgelost; - of er naast de renteopslag ook nog extra opslagen worden doorberekend (het lijkt namelijk dat dit weer een ...nieuwe melkkoe van banken wordt); - of de bank voorwaarden verbindt aan de rentemiddeling. Bij de Rabobank komt bij rentemiddeling namelijk de ...mogelijkheid van boetevrije aflossing bij verhuizing te vervallen. Hierdoor kan bij verhuizing de boete oplopen tot ...maar liefst 3,0% van de hypotheeksom!

Wil je weten of er voor jou mogelijkheden zijn om te profiteren van de lage rentestand en wil je hierbij de zekerheid dat een eventuele keuze voor jou ook echt de juiste is, neem dan gerust contact met ons op.

.

Terug naar overzicht