Levenstestament

Doel:

In een levenstestament geef je jouw wensen aan voor de situatie waarin je door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. Het levenstestament gaat dus niet over wat er met je bezittingen moet gebeuren na je overlijden. Dat regel je in een testament.

Wat leg je vast:
 • een vertrouwenspersoon die namens jou mag handelen (er kunnen ook meerdere vertrouwenspersonen zijn);
 • gedetailleerde aanwijzingen aan je vertrouwenspersoon;
 • al je wensen;
 • wanneer het levenstestament ingaat;
 • bij wie je vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.
Taken vertrouwenspersoon:

het regelen van:

 • je dagelijkse financiën en belastingzaken;
 • schenkingen die je wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden;
 • toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
 • instructies voor de verkoop van je woning als je niet meer zelfstandig kunt wonen;
 • de meubelstukken die je wilt meenemen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.);
 • een bewindvoerder, curator of mentor;
 • de praktische informatie voor de vertrouwensperso(o)n(en) zoals een overzicht van bankrekeningen, verzekeringspolissen, de benodigde inlogcodes en wachtwoorden om deze zaken te kunnen regelen;
 • specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart en het al dan niet doneren van organen;
 • praktische zaken zoals jouw persoonlijke verzorging of de verzorging van je huisdier;
 • het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.
Hoe te regelen:

Via de notaris kun je jouw wensen laten vastleggen in een notariële akte. Vervolgens meldt de notaris je testament aan bij het Centraal Testamentenregister. Download hier de checklist levenstestament.

Indicatie kosten:

€ 300 voor een levenstestament 1 persoon


TIP VOOR DE LIBERTY EN LIVING ABONNEMENTHOUDERS!

Heb je via Neutralis een Liberty of Living- abonnement afgesloten dan kun je alle belangrijke stukken toevoegen aan jouw eigen MIJN Neutralis. Op deze wijze is er één centraal punt waar jouw vertegenwoordiger(s) / nabestaande(n) al jouw wensen, financiële gegevens en notariële stukken kunnen terugvinden. Aangezien wij volledig bekend zijn met jouw persoonlijke financiële situatie kunnen wij direct ondersteuning bieden wanneer daar behoefte aan is.
Het enige dat hierbij van belang is is dat je aan jouw nabestaanden kenbaar maakt dat ze hiervoor contact met ons kunnen opnemen.