LOS HYPOTHEEK AF MET LEVENSVERZEKERING

De plannen zijn gunstig voor mensen die minder rendement behalen op hun levensverzekering dan ze aan rente over hun hypotheek betalen, maar ze zijn ook voordelig voor de schatkist (de hypotheekrenteaftrek daalt) en de bank (ruimte voor nieuwe kredieten).

Volgens een schatting van De Nederlandsche Bank is er tussen de € 30 mrd en € 45 mrd in deze kapitaalverzekeringen opgeslagen. Het kabinet gaat de maatregel al op Prinsjesdag voorstellen, vermoeden fiscalisten.

Dit lijkt een prachtige manier om van je woekerpolis af te komen echter is dit ook daadwerkelijk het geval?

Op dit moment bestaat reeds de mogelijkheid om levensverzekeringen (kapitaalverzekeringen) af te kopen waarbij er voor een belastingvrije uitkering aan een aantal regels moet worden voldaan. In het geval dat de huidige waarde lager is dan het totaal van de ingelegde premies mag de polis zonder fiscale boete worden beëindigd. Door de veelal hoge kosten, tegenvallende beleggingsresultaten en dure dekkingen zal dit voor het grootste deel van de polissen het geval zijn. Dit is dus een sigaar uit eigen doos.

Daarbij komt dat er praktisch gezien de nodige haken en ogen aan het aflossen van deze levensverzekeringen op de hypotheek zijn. Enkele zaken welke in de overweging moeten worden meegenomen zijn:

Boeterente Bij een vervroegde aflossing brengen veel banken een boeterente in rekening. Vooral bij budget, voordeel en basishypotheken en hypotheken waarvan de rente nog een lange tijd vast staat kan dit aanzienlijke kosten met zich meebrengen.

Verpande polissen De aflossing van een aan de hypotheek verpande polis betekent automatisch een wijziging van de hypotheekconstructie. De polis dient voor de bank namelijk als zekerheid dat uw hypotheek (voor een deel) wordt afgelost. Voor uw bank zal dit reden zijn om de constructie opnieuw onder de loep te nemen waarbij de nieuwe en strengere regels rondom hypotheken zullen worden gehanteerd. Dit betekent dat er bij een afkoop van de polis het deel van uw hypotheek dat de 50% van de marktwaarde van uw woning overschrijdt zal moeten worden afgelost doormiddel van een annuïteitenhypotheek. Dit heeft doorgaans aanzienlijk hogere maandlasten tot gevolg. Dit hoeft geen probleem te zijn wanneer u hiermee uw hypotheekconstructie kunt verbeteren maar is wel iets waarmee rekening gehouden moet worden.

Dekkingen binnen polissen Veelal zijn er binnen levensverzekeringen dekkingen opgenomen welke kostentechnisch vaak beter apart gesloten kunnen worden waarbij u zich tevens de vraag zou kunnen stellen of de dekkingen wel passend zijn. Bij het afkopen van een levensverzekering dient u zich te realiseren dat de meeverzekerde dekkingen komen te vervallen. Mocht uw gezondheid bij een eventuele herverzekering op problemen kunnen stuiten dan is het verstandig om dit bij een afkoop te laten meewegen.

Een ogenschijnlijk gouden idee dat in de praktijk helaas nog wel op wat uitdagingen stuit. Wilt u weten wat het voor uw persoonlijke situatie betekent? Neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar overzicht