Veiligheid MIJN Neutralis

Veiligheid
Veiligheid is zeer belangrijk als het gaat om werken met online applicaties. Online werken biedt in dit opzicht een aantal specifieke voordelen in vergelijking met lokaal geïnstalleerde applicaties. Bij diefstal van uw computer zijn uw gegevens niet beschikbaar. De gegevens bevinden zich immers niet op uw lokale systeem, maar staan op een beveiligde online omgeving.

Neutralis maakt voor het online werken gebruik van de CRM applicatie van BaseNet. BaseNet heeft meerdere veiligheidsexperts in dienst wiens taak het is dagelijks de veiligheid te waarborgen. Daarnaast laat Basenet jaarlijks penetratietesten uitvoeren door een externe partij om eventuele zwakheden bloot te leggen en om te controleren of de beveiligingen nog aan de laatste ontwikkelingen voldoen.

Door gebruik te maken van een ‘https verbinding‘ wordt alle data versleuteld verstuurd middels SSL (secure socket layer) protectie. Met dit systeem werkt u ook als u gebruik maakt van internetbankieren.

Verder wordt het systeem beveiligd met Firewalls en systemen om onregelmatigheden te signaleren (hacken, ddos, etc.)

De toegang tot de fysieke systemen is ook uitstekend geregeld. Servers van BaseNet worden in de cybercenters van XS4ALL gehost waarbij de toegang tot de serverruimte alleen aan een beperkt aantal mensen is toegestaan. Daarnaast zijn er nog een aantal specifieke beveiligingen voor gebruikers van het systeem. Als er vijf keer foutieve inlogpogingen plaatsvinden wordt uw account geblokkeerd. De gebruikersaccount kan vervolgens alleen door Neutralis worden vrijgegeven.

Continuïteit
Ook continuïteit vormt een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van BaseNet.
 De datacenters waar BaseNet wordt gehost beschikken over meerdere redundante verbindingen met de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), verschillende transit-partijen en directe verbindingen naar de belangrijkste Nederlandse ISP’s (Internet Service Providers). Hierdoor wordt onder andere de uptime van het systeem gewaarborgd.
 De servers van BaseNet zijn driedubbel uitgevoerd. Mocht een systeem falen, dan wordt de taak automatisch overgenomen door een ander systeem. BaseNet draait op verschillende geografische locaties en kan hierdoor de continuïteit nog beter waarborgen.

Omdat een escrow regeling voor online systemen niet voldoet heeft BaseNet heeft een waarborgovereenkomst gesloten met Stichting ITsurance. Stichting ITsurance heeft als doel de continuïteit te waarborgen in geval van discontinuïteit van BaseNet. Stichting ITsurance is een stichting die doorwerken garandeert. Neutralis heeft zich derhalve ook aangesloten bij ITsurance en hiermee extra zekerheid gekregen ten aanzien van de continuïteit.