NEUTRALIS KRIJGT GELIJK VAN AFM

Naar aanleiding van ons bezwaar op de eis van de Autoriteit Financiële Markten om mensen te verplichten gebruik te maken van een bemiddelaar zijn we in het gelijk gesteld.

De AFM is met de navolgende reactie gekomen:

Als de klant het beheer van de portefeuille in eigen beheer wil nemen, dan heeft de klant uiteraard die mogelijkheid. Deze keus is volledig aan de klant.

Maar de klant heeft er bij het afsluiten van de betreffende verzekeringen voor gekozen om dit via een financieel tussenpersoon te laten lopen. Bij het beëindigen van de dienstverlening door een tussenpersoon vindt de AFM het in het belang van de klant dat het beheer van een portefeuille zonder onderbreking en belemmering wordt voortgezet door een nieuwe, vergunning houdende onderneming. Maar de klant is dus vrij in zijn keuze.

Terug naar overzicht