Persoonlijke ontwikkeling

.
Gerard Platter
Gerard Platter
Iets schrijven over wie je bent, is, als je er over gaat nadenken, niet iets dat je ‘zomaar’ doet. ‘Niemand kent zichzelf volledig, laat staan een ander’, sprak een vroegere docent psychologie eens uit, en die woorden gaan door mij heen, nu ik aan deze tekst begin. Wat je als mens doet, is niet zonder meer gelijk aan wie je in de kern bent. En dat raakt misschien wel weer aan dat wat voor mij in mijn leven en werken tot nu toe de belangrijkste drijfveer vormt: mensen met een hulp- of zingevingsvraag helpen (weer) in hun kracht en dichter bij zichzelf, hun kern, te komen.

Vanuit het geloof in de potentie, de waardevolheid, de schoonheid en de innerlijke kracht van ieder mens. En door hen te helpen een ander, nieuw perspectief op zichzelf te ontwikkelen.

Deze rode draad herken ik voor mezelf in mijn studies (o.a. HBO Maatschappelijk Werk en Arbeids- en Organisatiepsychologie) en in mijn werkzame leven. Deze rode draad is voor mij ook een aanleiding geweest om, in een periode van reorganisatie, mijn baan als organisatieadviseur en coach bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2002 op te geven, mijn hart te volgen en me in zelfstandigheid volledig te gaan richten op mijn ‘passie’ en gegeven kwaliteit; het begeleiden van mensen in ‘zelf ontwikkeling’.

Dit is wat ik ben gaan doen en nog steeds met heel veel plezier en dankbaarheid doe. Wat ik in mijn werken met mensen leer, en mezelf door ervaring steeds bewuster ben geworden, is dat wanneer je in verbinding bent met je eigen ‘innerlijke bron’, het leven stroomt en voor je ‘werkt. Er ontstaat groei, ontwikkeling. Er dienen zich nieuwe perspectieven aan. Dit geldt zowel voor mensen individueel als voor samenwerkingsverbanden van mensen. Hieraan een bijdrage mogen leveren, is wat mij inspireert en zin geeft.

Ik help mensen wanneer zij een hulpvraag hebben in situaties waarin zij
– het gevoel hebben vast te lopen of vastgelopen te zijn in werk of privé-leven;
– voor een fundamentele keuze staan in werk of privé-leven en deze willen onderzoeken;
– steeds problemen ervaren in relaties en niet weten hoe deze aan te pakken;
– twijfel hebben of hun werk nog wel bij hen past en daarom meer zicht willen hebben op hun echte drijfveren;
– bezig worden gehouden door een levens- of zingevingsvraag.

Naast coaching en counseling werk ik veel met de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM), een wetenschappelijke vorm van psychologisch zelfonderzoek en een krachtige, effectvolle methode, die mensen veel brengt. Daarnaast begeleid ik teams en organisaties met vraagstukken van ontwikkeling en samenwerking. Daarbij is ook de organisatievariant van de ZKM een beproefd instrument.Verder kan men bij mij, als NMI-mediator, terecht voor situaties waarin conflictbemiddeling gewenst is.

De partners en oprichters van Neutralis, Leon Brummelhuis en Ozewald Wanrooij, en ook hun medewerkers, ken ik al vele jaren. Hun integere, deskundige en mensgerichte werken vormen voor mij de basis voor een nu al jaren durende samenwerking. Met een gerust hart verwijs ik mensen met financiële (levens)vragen naar hen door, omdat ik weet dat ze daar echt worden gehoord en in hun ‘mens zijn’ worden gezien, en omdat ik weet dat ze professioneel, adequaat en op een integere wijze worden geholpen.

Andersom verwijzen zij in voorkomende gevallen ook mensen voor hulp naar Perspectief in Praktijk; omdat we van elkaar weten dat we vanuit dezelfde waarden werken.

Website: www.perspectiefinpraktijk.nl


Ivo ValkenburgIvo Valkenburg
Auteur van de boeken Spirit in Finance – Een pleidooi voor de liefde als wettig betaalmiddel en Louter Leven – Als de liefde spreekt door mens en economie.

Als oprichter en directeur van ‘Valkenburg’ is het de Spirit die mij elke dag opnieuw inspireert om samen met anderen te bouwen aan een samenleving van liefde. Een economie van geluk, waarin de dienstbaarheid aan mens, natuur en samenleving centraal stelt. Ik kom uit een nest van financiële dienstverleners. De materie rondom business spiritualiteit is mij van oudsher met de paplepel ingegoten en zit volop in mijn bloed.

Speciaal voor managers, ondernemers, particulieren en adviseurs heb ik de Spirit in Finance Opleiding en Trainingstrajecten Relationeel Adviseren ontwikkeld. Relationeel adviseren is het leren om werkelijk verbindend te communiceren vanuit hogere inspiratie, met jezelf en anderen. In al mijn activiteiten stel ik het individuele groeipad van Relationeel Adviseren centraal via de vijf volgende kerncompetenties:

1. Vertrouwen, het waarachtig vanuit je kern je doelstelling(en) durven te realiseren
2. Afstemmen, het praktiseren van empathie
3. Holisme, het versneld de diversiteit van alle aspecten in één oogopslag zien
4. Authenticiteit, het vormen van je persoonlijkheid en het ervan toepassen met esprit
5. Identiteit, het leven van je Hogere Zelf

Als co-trainer van de opleiding tot Registered Life Planners heb ik over de periode van bijna een jaar (2009) uitgebreid en diepgaand kennis gemaakt met de beide oprichters van Neutralis, Leon Brummelhuis en Ozewald Wanrooij. Beide heren behoren voor mij tot de koplopers in de advieswereld van financiële dienstverlening. Ze werken vol liefde, deskundigheid en vertrouwen aan een totaal concept van financiële life planning. Kenners weten dat ik mijn naam niet snel zal verbinden aan een organisatie. De verbinding met Neutralis voelde evenwel vanaf het begin van nature buitengewoon goed.

Website: http://ivovalkenburg.nl/