RABOBANK GAAT RENTEMIDDELEN

De Rabobank komt met een rekenvoorbeeld zodat hun klanten zelf het voordeel van rentemiddeling kunnen berekenen.

Een rekenvoorbeeld

In de basis komt het op het volgende neer. Stel de actuele marktrente voor tien jaar vast is 2,8%. U heeft nu een vaste rente van 5,4% die nog drie jaar loopt. Als u kiest voor rentemiddeling, gaat u de komende tien jaar 3,8% rente betalen.

Dit is het gewogen gemiddelde van de lopende rente van 5,4% en de actuele marktrente van 2,8%, plus een opslag van 0,2%. Rabobank had even de berekening moeten uitschrijven, zodat het duidelijker is voor hun klanten:

  • Lopende hypotheekrente 5,4% x 3 jaar is 16,2%
  • Nieuwe gekozen rente 2,8% x 7 jaar is 19,6%
  • Totaal is dit (in 10 jaar) 35,8%
  • De hypotheekrente wordt nu 3,58% (35,8% : 10)
  • Opslag Rabobank 0,20%
  • Daadwerkelijke rente 3,78%

Boeterente

Leest u verder, dan komt de volgende tekst tegen:

“Tijdens de rentevaste periode kunt u één keer gebruikmaken van de mogelijkheid om uw rente te middelen. Als u besluit om te gaan rentemiddelen, vervalt de vrijstelling van eventuele boeterente bij verhuizing. Conform de Gedragscode Hypothecair Financieren is de boeterente beperkt tot maximaal 3 procent van de lening.”

U mag dus slechts één keer rentemiddeling toepassen. Dit vind ik persoonlijk niet zo erg. Echter de Rabobank wijzigt de voorwaarden. Indien u namelijk tijdens de rentevastperiode gaat verhuizen, is de kans zeer groot dat u een boeterente moet betalen. Deze boeterente kan maximaal 3% van het hypotheekbedrag zijn.

Bij een hypotheek van 200.000 euro mag u dus 6000 euro aftikken. Het voordeel van de rentemiddeling mag u dus achteraf dubbel terugbetalen aan de Rabobank. Dit laatste is natuurlijk niet zo klantvriendelijk.

Ik ben zeer benieuwd als klanten informatie vragen over rentemiddeling en dit toepassen dat de boete bij verhuizen zeer duidelijk wordt uitgelegd. Indien de Rabobank dit niet doet, zullen zij veel klachten gaan krijgen in de toekomst.

Bron Jos Koets

Terug naar overzicht