VERTAALBUREAU PERFECT ONDERSCHRIJFT ALS EERSTE HANDVEST BETEKENISVOL ONDERNEMEN

Als eerste organisatie in Twente heeft Vertaalbureau Perfect het handvest voor de betekenis economie opgenomen in haar organisatiemodel. En daar zijn we trots op!

De Betekeniseconomie in Twente is een initiatief dat samen met lokale bestuurders en ondernemers meer betekenis wil leveren aan de regio Twente. We willen waarde en betekenis toevoegen aan de maatschappij. Wij geloven dat wanneer je waarde en betekenis als uitgangspunt neemt voor je organisatie, de energie vanzelf gaat stromen. En ook zal leiden tot een beter en duurzamer rendement.

Als snelgroeiend bedrijf kwamen we voor keuzes te staan ten aanzien van het uitdragen van onze missie/visie in combinatie met de wijze van organiseren. Gaan we voor een klassieke top-down managementstructuur of gaan we het anders doen? Het handvest heeft ons hier als leidraad enorm bij geholpen.

Binnen onze jonge en dynamische organisatie staan we open voor nieuwe ideeën en perspectieven, waarbij betekenisvol bezig zijn op basis van zelfsturing als een belangrijker pijler naar voren kwam. Hoe logisch is het dan om daar ook concreet invulling aan te gaan geven.  Lees meer over het VBP-model.

Door het handvest te combineren met zelfsturing geef je medewerkers de ruimte om in de basis altijd te denken vanuit het klantbelang en vervolgens vanuit het ondernemingsbelang.

Uniek aan ons VBP-model is ook de wijze waarop wij een duurzaam collectief winstdelingssysteem ten bate van de medewerkers opgezet hebben. Dit creëert ruimte om te handelen volgens het handvest betekenisvol ondernemen en heeft iedereen baat bij duurzame groei.

Stel je eens voor dat alle grote bedrijven en banken zo zouden werken.

Wat zou er dan veranderen?

Wees de verandering die jij wilt zijn!

Hartelijke groet,

Sam van Gentevoort | Vertaalbureau Perfect

Terug naar overzicht