VISIE NEUTRALIS FINANCIAL LIFE PLANNERS

Daardoor leiden (teveel) mensen niet het gelukkige leven dat ze diep van binnen willen en ook zouden kunnen leiden.

Te weinig plaats voor gevoel In de huidige maatschappij wordt teveel waarde toegekend aan denken, waarbij voelen sterk naar de achtergrond is verdreven. Denken (rationaliteit, intelligentie, overtuigen, discussiëren en beargumenteren) is de norm geworden, waardoor we ver van ons gevoel en onze behoeften af zijn komen te staan. Hierdoor staan we onszelf vaak onbewust in de weg om onze toekomst vorm te geven zoals we dat graag zouden willen. Soms zover dat we een buitenstaander zijn geworden in ons eigen leven.

Wat wij willen zien Gelukkig leven als uitgangspunt met geld als middel om dit te bereiken Wij willen een samenleving zien waarin geld mensen niet langer gijzelt. Geld dient mensen juist te helpen om dat leven mogelijk te maken dat mensen werkelijk willen leiden (een gelukkig leven) in plaats van het leven dat ze denken te willen leiden. Om dit onderscheid te kunnen maken en vol overtuiging te kunnen kiezen, zullen mensen meer moeten vertrouwen op hun hart en minder op hun hoofd.

Board of Inspiration Op dit bord plaatsen we zoveel mogelijk ervaringen van onze klanten in de vorm van kaartjes, emails en foto's. Hier doen we het per slot van rekening voor! Lees hier meer over ons.

Terug naar overzicht