WAT ZIJN JOUW OVERTUIGINGEN OVER GELD?

Hoe bewust ben jij over je onbewuste gedachten over geld? 

Met andere woorden wat is je houding ten opzichte van geld en hoe voel je je erover? Er bestaan geen juiste of onjuiste, goede of slechte antwoorden op onderstaande vragen. Uiteindelijk zal je beseffen dat ze noch juist, noch onjuist zijn, noch goed, noch slecht, maar gewoon onwaar. Maar we moeten er eerst naar kijken, omdat we er (helaas) in zijn gaan geloven.

Herken je je in één of meer van onderstaande overtuigingen ten aanzien van geld?:

 • Heb je het gevoel dat je nooit genoeg hebt?
 • Ben je bang het geld dat je hebt te verliezen?
 • Voel je je beter of zelfverzekerder als je geld hebt?
 • Ben je spaarzaam omdat het een symbool van zekerheid en veiligheid is tegen onvoorziene gevaren en obstakels?
 • Heb je eerder de neiging het uit te geven zodra je het hebt en heb je altijd schulden?
 • Zie je geldbezit als statussymbool of teken van succes, een indicatie van jouw waarde?
 • En als je weinig geld heb, doe je dan alsof je meer hebt?
 • Draag je je armoede als een etiket van speciaalheid?
 • Als je hopen geld hebt, pronk je er dan graag mee? Of probeer je het stil te houden?
 • Hoe denk je over het delen van je geld met anderen of het weggeven van je geld?
 • Ben je jaloers of boos op anderen die meer geld hebben dan jij?
 • Hoe was de houding van je ouders tegenover jou in verband met geld?
 • Als je een relatie hebt met iemand en jullie beheren samen geld en inkomen, is daar dan conflict over?
 • Wat voor meningsverschillen heb je met anderen over de manier waarop de ander met geld omgaat en welke oordelen vel je?
 • Vind je het lastig of moeilijk om geld uit te geven aan ontastbare zaken of diensten?

Overtuigingen linken aan onderliggende gedachten en gevoelens

Als je nadenkt over deze en andere antwoorden die in je opkomen over geldkwesties, moet je in contact komen met de onderliggende gedachten, gevoelens en overtuigingen waarvoor deze staan. Dit kunnen gedachten en gevoelens zijn van ontoereikendheid, schaarste, ontbering, beperking, onzekerheid, angst, je slachtoffer voelen, onverantwoordelijkheid, schaamte en schuld, trots, triomf, meerderwaardigheid, vrijgevigheid, macht, controle, enzovoort.

Het is belangrijk dat je herkent en erkent dat dit basisgevoelens over jezelf zijn, die niets te maken hebben met geld, andere mensen of iets anders in de wereld.

Nu je weet wat je overtuigingen zijn en waar ze vandaan komen, heb je de weg vrij gemaakt om geld dienstbaar te gaan maken aan het leven dat je graag wilt leiden en je dus gelukkig(er) maakt!

We zijn je graag van dienst,

Team Neutralis financial life planners

Terug naar overzicht