WIJZIGINGEN IN DE ANW PER 1 JULI 2013

Wie heeft er recht op een ANW-uitkering? Een nabestaande heeft recht op een Anw-uitkering als de partner op de dag van overlijden verzekerd was én de nabestaande:

 • een ongehuwd eigen kind, stief- of pleegkind onder de 18 jaar heeft dat niet tot het huishouden van een ander behoort; of
 • zwanger is; of
 • arbeidsongeschikt is voor ten minste 45% en de arbeidsongeschiktheid ten minste drie maanden zal duren; of
 • geboren is vóór 1 januari 1950

Wat is er veranderd?

 • per 1 juli 2013 is de Anw-uitkering volledig inkomensafhankelijk geworden;
 • de halfwezenuitkering vervalt als aparte uitkering en wordt geïntegreerd met de nabestaandenuitkering;
 • nabestaanden met kinderen jonger dan 18 jaar ontvangen daardoor een hogere nabestaandenuitkering van 90% van het nettominimumloon;
 • nabestaanden zonder kinderen (jonger dan 18 jaar) blijven een nabestaandenuitkering van 70% van het nettominimumloon ontvangen;
 • de wijziging heeft geen effect op de wezenuitkering uit de aanvullende pensioenregeling

Wat is de situatie voor uitkeringsgerechtigden

 • Voor de nabestaande die op of na 1 april 2013 voor het eerst recht krijgt op een halfwezenuitkering geldt deze verandering per 1 juli 2013;
 • Voor de nabestaanden die op 1 april 2013 al recht hebben op een halfwezenuitkering geldt deze verandering per 1 oktober 2013;

De Anw-wijzigingen zijn dus ook van kracht op bestaande uitkeringsgerechtigden!

Gevolgen De wetswijziging betekent feitelijk dat de halfwezenuitkering ook inkomensafhankelijk wordt. Met de integratie van deze uitkering in de nabestaandenuitkering eindigt ook de halfwezenuitkering bij hertrouwen of samenwonen van de nabestaande.

De maatregel betekent dat er vanaf een bruto jaarinkomen van circa € 33.500 (modaal) voor een alleenstaande nabestaande met een kind jonger dan 18 jaar géén recht meer op een nabestaandenuitkering is. Beneden een inkomen van € 29.000 verandert er niets.

Regeerakkoord In het regeerakkoord is afgesproken dat mensen die vanaf 1 juli 2014 een beroep op de Anw doen gedurende maximaal één jaar een uitkering krijgen. Zij hebben dan nog geen re-integratieplicht maar kunnen wel al geholpen worden bij het zoeken naar een baan. De wezenuitkering blijft bij deze maatregel buiten beschouwing. Verder zal er niets veranderen voor de mensen die op dit moment een nabestaandenuitkering hebben.

Financiële plan en verzekerde dekking bij overlijden In de bepaling van de minimaal benodigde dekking is binnen het financiële plan nog geen rekening gehouden met deze wijziging waardoor het kan zijn dat de bestaande dekking niet langer toereikend is. Indien u behoefte heeft aan inzicht wat deze wijziging voor u betekent, neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar overzicht