MAATREGELEN TER VERMINDERING EIGEN WONING SCHULD

Vanuit onder meer deze overwegingen zijn er de afgelopen tijd meerdere maatregelen genomen en voorstellen gedaan welke wij voor u op een rijtje hebben gezet.

01-01-2013 Annuïtair aflossen bij nieuwe hypotheken De regering stelde in eerdere besluiten al dat het annuïtair aflossen bij nieuwe hypotheken verplicht is om hypotheekrenteaftrek te mogen blijven aftrekken.

01-01-2013 Maximale hypotheek omlaag Het kabinet heeft bepaald dat de maximumhypotheek wordt verlaagd tot 100% van de woningwaarde. Per 1 januari 2013 is daartoe een eerste stap gezet door het maximum te verlagen van 106% naar 105%. Dit betekent dat de koper de bijkomende kosten niet meer volledig kan meefinancieren in de hypotheek.

01-01-2013 Invoering vrijstelling schenkbelasting De eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar kan worden verhoogd tot € 51.407 Dit kan als uw kind het geld gebruikt voor de kosten van: - het verwerven van een eigen woning - het aflossen van een eigenwoningschuld - het verbeteren en onderhouden van de eigen woning

01-10-2013 Verhoging vrijstelling schenkbelasting De vrijstelling voor de schenkbelasting wordt verder verruimd van € 51.407 naar € 100.000. Deze verruiming is tijdelijk en geldt tot 1 januari 2015.

01-01-2014 Maximale aftrek eigen woning naar 38% De maximale aftrek voor de eigen woning wordt met ingang van 2014 in maximaal 28 jaarlijkse stappen van 0,5% afgebouwd tot 38%. Momenteel hangt de aftrek van hypotheekrente af van de belastingschijf waarin woningbezitters vallen. Mensen die in de 52%-schijf vallen hebben dan ook een hypotheekrenteaftrek van 52%. De afbouw van de aftrek in 28 stappen gaat vanaf 2014 dan ook voor hen gelden. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe hypotheken. De opbrengst die met deze maatregel is gemoeid, moet ten goede komen aan mensen met middeninkomens. Dit wil de regering bereiken door de derde belastingschijf (42%) te verlengen.

01-01-2014 Maximale hypotheek verder omlaag De maximale hypotheek wordt van 105% naar 104% verlaagd.

Wat opvallend ontbrak in de voorstellen op Prinsjesdag was een maatregel die al eerder was ‘gelekt’. Het betreft hier de mogelijkheid om huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek toe te staan hun hypotheek deels af te lossen met het geld dat ze hebben opgebouwd in hun kapitaalverzekering/rekening. Gezien dit tot een grote uitstroom van kapitaal bij verzekeraars had kunnen leiden heeft waarschijnlijk een goede lobby ervoor gezorgd dat dit initiatief van tafel is. Zie tevens ons artikel d.d. 14-08-2013 'Los hypotheek af met levensverzekering'.

Al deze maatregelen leiden ertoe dat het steeds belangrijker wordt tijdig te onderzoeken wat de gevolgen en de mogelijkheden zijn wanneer er plannen zijn om: - de huidige woning te verkopen - een nieuwe woning te kopen - te gaan verbouwen

Door dit tijdig in kaart te brengen binnen uw persoonlijke financiële plan kan de ideale route worden uitgestippeld teneinde de wensen ook daadwerkelijk te realiseren. Heeft u dergelijke plannen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Terug naar overzicht