FASE 5 – WAARBORGEN

Alle actiepunten zijn in gang gezet of staan gepland en de optimale omgeving voor het persoonlijk geluk is gecreëerd of is in ontwikkeling. Nu is het zaak om deze optimale omgeving in stand te houden en dit vraagt om continue aandacht en verzorging. Vanzelfsprekend zijn we je hierin graag voor je van waarde en hiervoor kennen we de navolgende mogelijkheden: