Kwaliteit

Wij zijn van mening dat kwaliteit begint bij integriteit. Dit hebben wij verwoord in onze Neutralis Ethische Code.

Naast de Neutralis Ethische Code heeft Neutralis de navolgende maatregelen getroffen om haar kwaliteit van dienstverlening te kunnen waarborgen:

1. Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08093984
2. Inschrijving in het register van de AFM, vergunningnummer 12007650
3. Inschrijving in het Register van Life Planners (RLP®) van The Kinder Institute of Life Planning
4. Onze adviseurs en onze relatiebeheerders bekwamen zich in hun vak via permanente educatie
5. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de eisen die de WFT hieraan stelt

Verder conformeren wij ons aan de navolgende gedragscodes c.q. gedragsregels:
Gedragscode Hypothecaire Financieringen
Gedragsregels voor Cliëntenremisiers
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Indien u verdere informatie wenst betreffende de hierboven genoemde gedragscodes en regelingen, kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Klik hier voor onze klachtenprocedure