NEUTRALIS SPOORT AFM AAN INZAKE ABN AMRO

Volgens ons schieten onze klanten erbij in, nu wij niet meer voor hun mogen bemiddelen. Daar denkt de bank anders over. In een ‘laatste reactie’ aan Neutralis schrijft de bank eind november: “ABN Amro biedt klanten de mogelijkheid om met een extern verkregen advies een ABN Amro product te sluiten via onze website. De bank berekent dan alleen afhandelingskosten en geen advieskosten.”

Nadelige gevolgen
Dat is niet juist, zoals wij in onze brief aan de Autoriteit Financiële Markten uiteen hebben gezet. Ondanks dat ABN Amro doet voorkomen dat er voor onze relaties geen verschil zou zijn, bestaan er de navolgende nadelige gevolgen in de door de bank geboden optie. Namelijk extra afhandelingskosten, extra werkzaamheden als gevolg van een verplichte kennis en ervaringstoets en een extra drempel als gevolg van de verplichting tot het maken afspraak. Vervolgens rekent ABN AMRO een bedrag ad € 850 aan afhandelingskosten daar waar onze klanten tot 1 december jongstleden via ons helemaal geen afhandelingskosten aan ABN AMRO verschuldigd waren.

Vragen
Al begin november schreef Neutralis een brief aan de toezichthouder die tot dusver nog niet antwoordde. Deze week verzoekt Neutralis nogmaals om antwoord op de volgende vragen:
– Wat is uw officiële standpunt in deze kwestie?
– Valt deze kwestie binnen of buiten het criterium voor ongewenste sturing en prikkels?
– Past het binnen uw rol als toezichthouder om hierop verantwoordelijkheid te nemen?
– Zo nee, welke mogelijkheden hebben mijn relaties dan nog behalve het voeren van dure procedures?
– Zo ja, wat gaat de AFM doen om tot een passende oplossing voor mijn relaties te komen?
– Wat kan ik nog meer doen om de belangen van mijn relaties te waarborgen?

Bronnen:

Communicatieverloop:

Terug naar overzicht