FASE 1 – INZICHTTRAJECT FINANCIEEL

Geld maakt niet gelukkig maar is wel van grote invloed op ons persoonlijk geluk. Om te bepalen op welke wijze jouw financiën optimaal kunnen worden ingezet is inzicht nodig in wat er aanwezig is, welke risico’s er zijn en wat de mogelijkheden zijn. Hiervoor hanteren wij de navolgende stappen:


FASE 1 – STAP 1 – VOORBEREIDING


FASE 1 – STAP 2 – KENNISMAKING


FASE 1 – STAP 3 – INVENTARISEREN & ANALYSEREN


FASE 1 – STAP 4 – INZICHTANALYSE