NIEUWSBRIEF NEUTRALIS

Er zijn een drietal vragen die mij hier altijd bij helpen.

Als eerste stel ik mij voortdurend de vraag ‘waarom doe ik de dingen die ik doe?’ Want hoe vaak doe ik dingen zonder enige betekenis? En hoe vaak doe ik iets omdat ik het altijd al zo gedaan heb of omdat er mensen zijn die dit van mij verwachten?

Het helder hebben van mijn eigen ‘waarom’ maakt dat ik veel beter in staat ben de juiste keuzes te maken. Keuzes die mij vervolgens helpen het leven te leven dat ik graag wil leven.

De tweede vraag die ik mijzelf dan stel is ‘wat heb ik nodig om gelukkig te leven?’ Met mijn ‘waarom’ als uitgangspunt kan ik eenvoudiger bepalen welke zaken ik nodig heb en in welke mate deze belangrijk zijn. Het is mijn ervaring dat de factoren ‘gezondheid’, ‘tijd’ en ‘geld’ hierin veelal een belangrijke rol spelen en wanneer de balans hiertussen ontbreekt het onmogelijk is het leven te leven dat je graag wilt leven. En hoe staat het met jouw balans tussen gezondheid, tijd en geld?

De derde vraag die ik mij vervolgens stel is ‘hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn balans vind en vervolgens ook behouden kan’. Soms blijkt dat ik zaken niet alleen kan realiseren en het is dan fijn te weten dat er altijd mensen zijn die mij hierbij kunnen helpen.

Het is prachtig wanneer je van betekenis mag zijn voor mensen die bij het vinden en behouden van hun balans ondersteuning kunnen gebruiken. Dat maakt dat wij van het Team Neutralis het prachtigste vak ter wereld hebben!

Onderstaand geven we een overzicht van onze nieuwsartikelen die we de afgelopen tijd op onze website gepubliceerd hebben.

Wij wensen u veel leesplezier.

Team Neutralis


NIEUWSARTIKELEN:

2013-09-17 Maatregelen ter vermindering eigen woning schuld
De Nederlandse hypotheekschuld is vanuit internationaal perspectief enorm. Problematisch is op korte termijn vooral het depositofinancieringsgat: banken hebben moeite de hypotheken te herfinancieren op de kapitaalmarkt. Echter, ook vanuit het perspectief van het Nederlandse huishouden is de situatie in toenemende mate problematisch. Steeds meer huishoudens zitten langdurig diep in de schuld en meer en meer huishoudens blijven bij verkoop van hun woning met een restschuld achter. Lees verder »


2013-09-17 Stamrechtvrijstelling wordt afgeschaft
Het kabinet gaat de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten afschaffen per 1 januari 2014. Het is dan dus niet meer mogelijk om een ontslagvergoeding belastingvrij in een stamrecht-bv, bij een bank, een beleggingsinstelling of een verzekeraar te storten. Krijgt een werknemer nu een flinke ontslagvergoeding, dan bestaat de mogelijkheid om de ontslagvergoeding zonder direct belasting te betalen onder te storten in een stamrecht-bv, een stamrechtlijfrente bij een bank of verzekeraar. Lees verder »


2013-09-16 Neutralis op de bres voor klanten ABN AMRO
ABN AMRO heeft met ingang van 1 december 2013 de samenwerkingsovereenkomst met Neutralis opgezegd. De reden die hiervoor wordt opgegeven is dat er ‘de afgelopen periode geen sprake is geweest van een substantiële samenwerking bij de klant- en marktbediening’. Dit beleid heeft verregaande gevolgen voor klanten die via een onafhankelijk advieskantoor als Neutralis een product bij ABN AMRO hebben afgesloten. Lees verder »


2013-09-01 Indexatie tarieven Neutralis
Zoals u bekend is worden jaarlijks onze tarieven geïndexeerd aan de hand van consumentenprijzen prijsindex, waarbij 2006 op 100% is gesteld.
Hieronder de consumentenprijzenindex:
Januari 2011 107,00  /  Januari 2012 109,52  /  Januari 2013 112,77
Lees verder »


2013-07-09 Neutralis stelt gratis Overlijdenstool beschikbaar
In aansluiting op de eerder ter beschikking gestelde budgettool stelt Neutralis nu ook de Neutralis OR-Tool© ter beschikking aan haar relaties.
Aan de hand van de Neutralis OR-Tool© kan op een eenvoudige wijze inzicht worden verkregen in de zaken waarmee rekening gehouden moet worden in het geval van overlijden. Hierbij wordt u meegenomen in het gehele proces van advies tot en met de eventuele bemiddeling.


2013-07-02 Wijzigingen in de ANW per 1 juli 2013
Met ingang van 1 juli 2013 is de Algemene nabestaandenwet veranderd. In de media is hier helaas maar weinig aandacht aan besteed terwijl de gevolgen voor mensen met kinderen jonger dan 18 een gemis aan inkomen kunnen oplopen tot ongeveer € 275 per maand. Lees verder »


2013-07-02 Waar geef ik mijn geld eigenlijk aan uit?
Hoeveel geef ik uit aan mijn auto? Wat zijn de kosten voor kinderen en hoe zullen deze zich ontwikkelen naar de toekomst? Hoeveel reserveer ik voor het onderhoud van de woning? Vragen waarop aan de hand van de Neutralis Budgettool© antwoord wordt verkregen. Juist in een tijd waarin het steeds belangrijker wordt om over onze uitgaven na te denken biedt de Neutralis Budgettool© een eenvoudig middel om hier overzicht over te krijgen. Lees verder »


2013-06-17 Commissie Dijkhuizen: Eindrapport voorstellen belastinghervormingen
Op 17 juni jl. heeft de Commissie Van Dijkhuizen haar eindrapport aangeboden aan de staatssecretaris van Financiën. Deze commissie was ingesteld om op budgettair neutrale wijze voorstellen te doen voor belastinghervorming. In het eindrapport richt de commissie zich op de inkomstenbelasting en de toeslagen. Zij adviseert te kiezen voor een verbeterd belastingstelsel met lagere tarieven met een lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudigere toeslagen. Lees verder »


2013-06-07 Persbericht: Einde financieel adviseur in zicht!
De consument is niet bereid te investeren in financieel advies en draagt zelf alle verantwoordelijkheid. Productaanbieders verkopen hun producten uitsluitend via internet. Na een shake out van financieel adviseurs is advies alleen nog bereikbaar voor mensen met een goed gevulde beurs. De overige consumenten kunnen kiezen uit standaardprofielen. Lees verder »


Terug naar overzicht